Kód CZ 724

Bochov

(Buchau)

Připojené obce: Číhaná, Dlouhá Lomnice, Herstošice, Hlineč, Javorná, Jesínky, Kozlov, Mirotice, Německý Chloumek, Nové Kounice, Polom, Rybničná, Sovolusky, Teleč, Těšetice, Údrč

Kostel sv.Michala Archanděla Zdroj B)

Pozdně gotický 15.stol., přestavěný 1666

Bochov - kostel Archanděla Michaela.JPG Church of Saint Michael in Bochov (8269).jpg

 

Kostel sv.Jakuba Zdroj B)

Západně od obce, v jádru gotický, snad pův.farní, 1356, přestavěn barokně kol.1750

Ps Jakobovy lípy (2).jpg Church of Saints James in Bochov (8293).jpg

 

Fara Zdroj B)

Čp.122, kol.1750, patrová, volně stojící, s bočními branami do zahrady, mansardová střecha

Bochov Pražská 122 (8242).jpg

 

[Kaple Nejsv.Trojice] Zdroj B)

Na Hladovém vrchu, 1693, zbořena, na jejím místě tři kříže

 

Kaple P.Marie Zdroj B)

Při silnici na Karlovy Vary, 17.stol.

 
Socha P.Marie Zdroj B)  Zdroj D)
Na náměstí na sloupu, 1685. Na podstavci vyrytý nápis : „diese Marter / hat sezen lassen / gott / und seuner wehrten Mvtter / zur Ehr ….. zur Zeit Burgermeister …….her ano 1685 Další z popisů (není datován): Mariánský sloup u č.p. 32 v koutě náměstí Upřesněný nápis na podstavci : “DIESE MARTER HAT SEZEN LASSEN GOTT VND SEINER WERTEN MVTTER ZV EHREN DER EHRWOHLGEACHTE HERR MARTIN RICHT ZVR ZEIT BVRGER MEISTER ALHER ANO 1685”

Bochov - Mariánský sloup.JPG Bochov - Mariánský sloup.JPG

 
Socha Krista Trpitele Zdroj B)

U čp.211, vých.od kostela

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj B)

V horní části náměstí, 1.pol.18.stol.

Bochov - Jan Nepomucký.JPG Bochov - Jan Nepomucký.JPG

 
Socha sv.Michaela Archanděla Zdroj C)

Na štítě kostela

 
Socha sv.Rocha Zdroj C)

Na průčelí kostela ve výklenku

 
Socha sv.Šebestiána Zdroj C)

Na průčelí kostela ve výklenku

 
Soubor soch Zdroj C)

V kapli kostela

Bochov - kostel Archanděla Michaela - kaple Olivetské hory.JPG

 

Kamenný kříž Zdroj B)

U presbytáře kostela, 1810

Church of Saint Michael in Bochov (8254).jpg

 

Trojice kamenných křížů Zdroj C)

Na místě kaple Nejsv.Trojice

 

Boží muka Zdroj B)

V polích 2 km východně od města, 18.stol.

 

Kašna Zdroj B)

Na náměstí, 18.stol., kamenné zábradlí a tři chrliče

Bochov, kašna.jpg

 

Studna Zdroj C)

Kamenný pavilonek

Bochov, studna.jpg

 

Hrad Hungerberg Zdroj B) Zdroj C)

Na Hladovém vrchu, zachovány jen příkop a val s parkánem. Hrad byl postaven v polovině 14. století. V roce 1349 jej vlastnili majitelé Bochova Slavek a Boreš z Rýzmburka. Funkcí hradu byla ochrana města a také sloužil jako středisko správy rýzmburských lén. V majetku pánů z Rýzmburka zůstal do roku 1406. V roce 1412 se panství zmocnili Plavenští z Plavna, kteří stáli proti husitům. Míšeňský purkrabí Jindřich II. z Plavna, člen Zelenohorské jednoty, se postavil proti českému králi Jiřímu z Poděbrad. V roce 1469 byl hrad dobyt královskými vojsky, zničen a nahrazen hradem novým - Hartenštejnem. Hrad byl vystavěn na návrší nazvaným Hladový vrch. Přístupová cesta vedla od jihovýchodu od Bochova. Vlastní hrad měl tvar oválu a chránil příkop s valem. August Sedláček zmiňuje také parkán a baštu na jihozápadě opevnění, dnes po nich nejsou žádné stopy. Stopy nejsou viditelné ani po vnitřní zástavbě. Bližší rekonstrukce hradu bude možná po archeologickém průzkumu.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Bochov_-_Hungerberg_-_val_a_p%C5%99%C3%ADkop.jpg/1024px-Bochov_-_Hungerberg_-_val_a_p%C5%99%C3%ADkop.jpg

 

Hrad Hartenštejn Zdroj B)

Na Zámeckém vrchu, zachovány dva sklepy a zbytky tří bašt s věží, věž novodobě zastřešena pro rozhlednu

Hartenstejn Castle CZ Rimg0344.jpg Hartenštejn - severní bateriová věž.jpg

 

Radnice Zdroj B)

Barokní, s věží ve středu nad průjezdem

Bochov - radnice.JPG

 

Dům č.p.33 Zdroj C)

Bochov, náměstí Míru 33.jpg

 

Dům č.p.34 Zdroj B)

S renesančním portálem z poč.16.stol.

Bochov, náměstí Míru 34.jpg

 

Dům č.p.35  Zdroj C)

Bochov, hotel Slunce.jpg

 

Usedlost č.p.69 Zdroj B)

Konec 18.stol., patrový s dřevěnou pavlačí a hrázděným štítem, dřevěná stodola

 

Dům č.p.227 Zdroj B)

S hrázděným patrem

 

Dům č.p.231 Zdroj B)

S hrázděným patrem

 

Dům č.p.232 Zdroj C)

Bochov Pražská 232 (8229).jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žlutice, s.o. Bochov

1961 Okres Karlovy Vary

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Bochov

Historie obce Zdroj A)

Město středověkého půdorysu, před pol.14.stol.

Město Bochov bylo založeno v 1. polovině 14. století coby hornická osada, avšak zdejší nevelké zásoby cínu se brzy vyčerpaly a hlavní obživou obyvatel se stalo zemědělství, řemesla a obchod. První písemná zmínka o Bochovu pochází z roku 1325, kdy pan Boreš z Rýzmburka povýšil Bochov na městečko.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1824 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

A) mesto-bochov.cz (18.7.2016)

C) cs.wikipedia.org  (18.7.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.7.2016

Předchozí editace: 18.8.2012