Kód CZ

Údrč

(Udritsch)

Kostel sv.Linharta Zdroj C)

Původně gotický farní kostel byl postaven patrně v polovině 14. století na jižním okraji návsi uprostřed vsi. První zmínka o kostele pochází z roku 1378. Patrně ve třicátých letech 18. století byl kostel barokně přestavěn. Po roce 1945 však přestal být kostel udržován a postupně chátral. V letech 1998-2009 proběhla zásluhou místních obyvatel za podpory bývalých německých obyvatel celková rekonstrukce zdevastovaného kostela.

Údrč - kostel svatého Linharta.jpg

 

Fara

 

[Kaple P.Marie Bolestné] Zdroj D)

postavena ve druhé polovině 19. století za farním kostelem sv. Linharta, zbořena po 1963. patřila usedlost čp. 54 zvaná Habl spolu se zahradou s kaplí rodině Wintersteinově.

Údrč - kaple Panny Marie Bolestné | kaple Panny Marie Bolestné v Údrči v roce 1963

 

[Kaple] Zdroj D)

postavena patrně v 17. století při bývalé cestě do Bochova v polích západně od vsi Údrč (Udritsch).

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj D)

z let 1761-1765 byla postavena nad potokem v sousedství obecního rybníku na návsi uprostřed vsi. Po 1950 rozlomena na několik kusů, zrestaurována 1999

Údrč - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého - prosinec 2009 Údrč - socha sv. Jana Nepomuckého | svatý Jan Nepomucký - prosinec 2009

 

Smírčí kříž Zdroj D)

náhodně objeven v roce 1998 pod omítkou při obnově ohradní zdi zrušeného hřbitova u farního kostela sv. Linharta

Údrč - smírčí kříž | viditelná strana smírčího kříže - červenec 2009

 

Památník padlým Zdroj D)

obětem 1. světové války z roku 1920 stojí na prostranství před domem čp. 21, Návrh i samotnou realizaci pomníku uskutečnil karlovarský sochař Petr Wolff. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 24. října 1920

Údrč - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války v Údrči - říjen 2010

 

[Vodní tvrz] Zdroj C) Zdroj D)

V zámeckém parku. vznikla nejpozději v 1. polovině 14. století na jižním okraji vsi Údrč (Udritsch). V průběhu 14. a 15. století byla tvrz sídlem významného rytířského rodu Údrčských z Údrče. Po připojení Údrče k manství hradu Hartenštejn patrně roku 1470 ztratil tvrz svou vojensko-správní funkci, zchátrala a zřejmě zanikla. V polovině 16. století byla nedaleko zaniklé tvrze vystavěna nová renesanční tvrz, přestavěná v průběhu 17. století na barokní zámek.

Údrč - tvrz |

 

Zámek  Zdroj C) Zdroj D)

V 16. století za majitele panství Údrč Sasko-laubenského knížete Juliuse Jindřicha je k panství připojeno panství Dolní Záhoří, se stejnojmennou tvrzí středního vojenského významu, která je následně přebudována na velkostatek. Původně renesanční tvrz byla vystavěna kolem poloviny 16. století za Steinsdorfů v poplužním dvoře na jižním okraji vsi Údrč (Udritsch). První zmínka o tvrzi pochází z roku 1560. V průběhu 17. století přestavěli Lauenburkové tvrz na barokní zámek. Po ničivém požáru v roce 1898 byla zámecká budova nově vystavěna. Po roce 1945 sloužil areál státnímu statku a zámek postupně zcela zchátral. Dnes je v soukromých rukou a probíhá jeho částečná obnova.

Údrč - zámek |  Údrč - zámek |

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žlutice, s.o. Bochov

1961 Okres Karlovy Vary

Část Bochova

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1169.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

342 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (19.7.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.7.2016