Kód CZ

Německý Chloumek

(Deutsch Kilmes)

[Kaple sv.Josefa] Zdroj D)

pseudogotická kaple sv. Josefa byla postavena koncem 19. století na místě starší dřevěné kaple uprostřed obce V osmdesátých letech 20. století koupil zchátralou, volně přístupnou a vyrabovanou kapli soukromý majitel Josef Zlatohlávek, který ji někdy v době kolem roku 1987 nevkusně přestavil na rekreační objekt č.p. 6. Z původní kaple se dodnes zachovalo pouze obvodové zdivo skoro do původní výše, levý zadní opěrný pilíř a sokl levého předního pilíře, vystupující z masy zdiva dnešní chaty.

 Německý Chloumek - kaple sv. Josefa |  Německý Chloumek - kaple sv. Josefa | chata vzniklá přestavbou bývalé kaple - červen 2011

 

[Výklenková kaplička sv.Jana Nepomuckého] Zdroj D)

postavena na 60 cm vysoké kamenné zídce nad bývalou cestou při pravé straně silnice na Dlouhou Lomnici na dřívějším severním okraji vsi

Německý Chloumek - kaplička sv. Jana Nepomuckého | kaplička sv. Jana Nepomuckého - září 2012

 

[Kaplička P.Marie] Zdroj D)

z druhé poloviny 19. století stávala u bývalého hostince nedaleko nad dnes již zničeným Rábovým mlýnem (Rabenmühle) při cestě k oblíbenému výletnímu místu „Ruhestein“ u přírodní památky Viklan

 

 

Železný kříž Zdroj D)

z poloviny 19. století, nazývaný Balnský kříž, stával původně při rozcestí při silnici na Bochov na východním okraji vsi, obnoven 2013

Německý Chloumek - Balnský kříž | přední strana kříže - březen 2014

 

[Železný kříž] Zdroj D)

z druhé poloviny 19. století, nazývaný Aspernský kříž (Aspern-Kreuz), stával při rozcestí původní cesty s bývalou částí silnice na Bochov východně od vsi

 

[Železný kříž] Zdroj D)

nazývaný Pschüwlský kříž (Pschüwl-Kreuz), stával při „Staré silnici“ na Dlouhou Lomnici v polích severně od vsi, patřil k bývalé usedlosti čp. 9 zvané Pschüwl Antona Wolfa, na okraji jehož pole stával.

 

[Železný kříž] Zdroj D)

z druhé poloviny 19. století, který patřil k dnes již zaniklé usedlosti čp. 18 Antonie Pfeiffer, stával u rozcestí při „Staré silnici“ na Dlouhou Lomnici v polích severozápadně od vsi

 

[Železný kříž] Zdroj D)

nazývaný Turwský kříž (Turwa-Kreuz), stával na katastru vsi

 

[Železný kříž] Zdroj D)

z druhé poloviny 19. století, nazývaný Kovářský kříž (Hufschmied-Kreuz), stával proti bývalému domu čp. 48 při silnici na Javornou na jihozápadním okraji vsi

 

[Dřevěný kříž] Zdroj D)

na památku Franze Steina z Kozlova, který byl v těchto místech za bouře dne 11. května 1868 usmrcen po zásahu bleskem, v lesním porostu při bývalé cestě na Číhanou jižně od vsi

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žlutice, s.o. Bochov

1961 Okres Karlovy Vary

Část Bochova

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj D)

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1536

Ves Německý Chloumek byla založena patrně uprostřed lesů v době německé kolonizace a byla spravovaná snad ze zdejšího panského sídla dnes již neznámé podoby a polohy. První zmínka o zdejší vsi pochází ze soupisu daní panství pánů z Plavna z roku 1532, kdy patřila k hradu Hartenštejn, se kterým byla roku 1609 připojena k panství Andělská Hora Linharta Colonny z Felsu. V roce 1663 byl Německý Chloumek připojen k toužimskému panství, u kterého poté zůstal až do roku 1848. Na základě zákona o obcích ze dne 17. března 1849 se roku 1850 nakonec Německý Chloumek stal samostatnou obcí. Jednalo se o ryze zemědělskou obec obklopenou rozsáhlými poli s hospodářskými usedlostmi lidové architektury s kamennými přízemími, hrázděnými patry a laťovými či hrázděnými štíty. Jednalo se například o dnes již zaniklé usedlosti čp. 5 Aloise Pfeiffera, čp. 15 Emila Heinze, čp. 16 Wenzela Hammerleho, čp. 21 Antona Kunze a čp. 28 Franze Örtla. Farou spadla obec ke kostelu sv. Michaela Archanděla v Bochově. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války byla většina původních domů a hospodářských usedlostí během druhé poloviny 20. století zbořena. Z původních 51 obytných objektů byly zachováno pouze usedlosti čp. 3 Antona Heinze, čp. 10 Antona Hercheta, čp. 44 Karla Glassera, čp. 46 Emila Örtla, čp. 50 Aloise Pöpperla, čp. 51 Franze Karla, čp. 34 Berty Müller a čp. 49 Franze Nachtmanna. Ostatních 43 objektů bylo zbořeno. V době kolem roku 1955 byla obec připojena k Javorné v tehdejším okrese Teplá, dnes spadá pod město Bochov. Ve vsi dnes stojí celkem 12 domů, ve kterých trvale žije 16 obyvatel

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

256 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (19.7.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.7.2016