Kód CZ

Stráž

(Neustadtl)

Připojené obce a osady: Bernartice, Bonětice, Bonětičky, Borek, Dehetná, Jadruž, Olešná, Souměř, Strachovice, Valcha

Kostel sv.Václava Zdroj 2)

Pův.gotický, , opraven 1400, věž upraven 1609, upraven barokně 1.pol.18.stol.

Stráž kostel sv. Václava zepředu.jpg Kostel sv. Václava, Stráž.jpg

 

Kostel sv.Jana Křtitele Zdroj 2)

Hřbitovní, barokní, 1734

Stráž kostel sv. Jana Křtitele.jpg

 

Kostel sv.Ducha Zdroj 2)

Poutní, 1525 kaple nad léčivým pramenem, dochována jako sakristie, rozšířen  po 1679, do souč.podoby 1708, barokní

Kostel sv. Ducha, Stráž.jpg

 

Kaple P.Marie Lurdské Zdroj 2)

Neogotická, 1899

Kaple panny Marie Lurdské.jpg

 

Fara Zdroj 2)

Snad bývalý Lovecký zámeček, barokní, 18.stol.

 

[Stará synagoga] Zdroj C)

do roku 1876

 

[Stará synagoga] Zdroj C)
z první poloviny 18. století, v níž probíhaly bohoslužby do roku 1938, kdy byla nacisty vypálena, po roce 1950 došlo ke stržení zbytku stavby.

 

Židovský hřbitov Zdroj C)

byl podle některých pramenů založen již v roce 1330, leží v lese severně od městysu Stráž. Přístupný je z polní cesty k Souměři v blízkosti zeleně značené turistické stezky vedoucí k severu směrem na Bor.
Ve staré části areálu byly levitům a kohanitům vyhrazeny speciální řady hrobů, což je v těchto krajích výjimečné. K posledním opravám došlo v letech 1923–1928, během nacistické okupace byl areál hrubě poničen. Některé historicky vzácné náhrobky byly pak používány také jako stavební materiál. Zatímco v 70. letech 20. století zde bývalo kolem 50 náhrobků, v roce 2007 jich zbyla jen necelá dvacítka. O dva roky později se o částečnou obnovu postaralo německé sdružení Aktion Sühnezeichen (Akce na znamení smíření), přičemž byly objeveny některé dosud ztracené náhrobní kameny a počet vztyčených náhrobků a jejich fragmentů se zvýšil na 34. Nejstarší čitelný náhrobek se datuje 1601. V dobrém stavu se zachovala ohradní zeď a pilíře vchodu

Stráž u Tachova 04 ŽH.jpg

 

Hřbitov

Hřbitov ve Stráži.jpg

 

Sousoší sv.Jana Nepomuckého  Zdroj 2)

1722, pod farním kostelem, s andílkem podávajícím kříž, andílkem se zeměkoulí, andílek s visacím zámkem a beránkem se šestibokou konvexkonkávní balustrádou

Stráž, Tachov.JPG File:Stráž socha sv. Jana Nepomuckého.jpg File:Stráž socha sv. Jana Nepomuckého.jpg

 

Obraz sv.Floriána Zdroj 2)

Ve štítě domu vedle čp.140

 

Socha Zdroj C)

Ve štítě kostela

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Str%C3%A1%C5%BE_kostel_sv._V%C3%A1clava_zep%C5%99edu.jpg/1024px-Str%C3%A1%C5%BE_kostel_sv._V%C3%A1clava_zep%C5%99edu.jpg

 

Socha Zdroj C)
Ve výklenku nad vstupem kostela

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Str%C3%A1%C5%BE_kostel_sv._V%C3%A1clava_zep%C5%99edu.jpg/1024px-Str%C3%A1%C5%BE_kostel_sv._V%C3%A1clava_zep%C5%99edu.jpg

 

Dřevěný kříž Zdroj C)
Na záp.okraji městečka

File:Stráž Kříž.jpg Stráž, kříž naproti hřbitovu, detail schránky.jpg

 

Kašna Zdroj 2)

1727, u náměstí, barokní

 

Kašna Zdroj C)

U č.p.193

Stráž kašna.jpg

 

Hradiště Zámeček - Schlössel Zdroj 2)

Západně od obce, oválné, se zachovanými příkopy

File:Tvrziště Zámeček - celkový pohled.jpg

 

Dům č.p. Zdroj 2)

Vedle čp.140, dvojdům, středověký, pozdně barokní fasády

 

Dům č.p. 131 Zdroj C)

Stráž 131.jpg

 

Dům č.p. 144 (145) - Kolárna Zdroj C)

File:Stráž 145.jpg

 

Dvorec a lázně Zdroj 2)

Čp.169, proti kostelu

 

Kovárna Zdroj C)

 

Hotel U zeleného háje Zdroj 2)

Dnes obytný dům č.p.169, barokní, 18.stol., patrový s mansardovou střechou

Stráž 169.jpg

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Tachov, s.o.Přimda

1961 Okres Tachov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie městečka

Důležité město  na záp.pomezí Čech, 1331, kolem náměstí patrové domy s klasicistními fasádami

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

988 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

C) cs.wikipedia.org (3.3.2015)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.1.2021

Předchozí editace: 3.3.2015