Kód CZ

Jadruž

(Godrusch)

[Kostel sv.Štěpána] Zdroj  D)

zbořen roku 1953, před vesnicí zbytky rozvalin. byl vystavěn nad obcí při cestě do Malých Dvorců. První dochovaná zmínka o svatyni pochází z r.1525, kdy mělo poblíž dojít k loupežnému přepadení. V r.1679 byl kostel na náklady majitelky zdejšího bernartického panství Anny Elizabety Lažanské opraven a získal nový oltář. V r. 1908 kostel po úderu blesku vyhořel a oprava financovaná majiteli borského panství Löwensteiny byla dokončena v r. 1913. V květnu 1945 byla stavba poškozena při posledních střetech americké a německé armády, poté se nic neopravovalo a v následujících letech byl kostel bez zájmu kohokoliv postupně devastován, až do úplného zániku. Dnes lze v místě spatřit pouze zřetelnou hromadu destrukce zarostlé náletovými dřevinami a trním. Místo je intenzivně využíváno jako černá skládka.

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=36022 http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=36562

 

Kaple sv. Václava

Na návsi

 

Socha sv. Ondřeje  Zdroj B)

před usedlostí nedaleko vjezdu do vsi. patrně od lidového kameníka G. Bohma, 1879

Jadruž, socha svatého Ondřeje na podstavci, zepředu.jpg Jadruž, socha svatého Ondřeje na podstavci, zepředu.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj B)

při cestě do Stráže z r. 1850 patrně od lidového kameníka G. Bohma

 

 

Železný kříž

U kaple

Jadruž, kříž před kaplí svatého Václava.jpg

 

Železný kříž

Severovýchodně za vsí

 

Smírčí kříž

Před č.ev.5

 

[Škola] Zdroj B)

postavena okolo roku 1901 č.p. 29 vybavena veškerým zařízením. Několik let se v ní vyučovalo a poté byla částečně zničena bombardováním (zničena část střechy a rozbitá okna). Budova zchátrala a koncem 50. let byla vojáky srovnána se zemí. Děti musely chodit do školy do Třískolup, protože je zde nikdo nechtěl vyučovat, poté do Kundratic a nakonec do Stráže.

 

 

Usedlost č.p.2

Jadruž, náves, čp. 4, 3 a 2.jpg

 

Usedlost č.p.3

Jadruž, čp. 3.jpg

 

Usedlost č.p.4

Jadruž, čp. 4.jpg

 

Usedlost č.ev.5

Jadruž, náves, čp. 3, 2 a ev. č. 5.jpg

 

Usedlost č.p.17

Jadruž, čp. 17 s Jadružským jasanem.jpg

 

Jadružský jasan  Zdroj B)

památný strom na návsi

Jadruž, Jadružský jasan a brány čp. 18 a 17.jpg

 

Jadružský smrk  Zdroj B)

památný strom v okolí Jadruže

Jadruž, Jadružský smrk, celý strom.jpg

 

 

Zpět na

okres

 

Panství

 Politický okres Tachov, s.o.Přimda

1961 Okres Tachov

Část Stráže

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Vesnička s původně kruhovou návsí z usedlostí kolem rybníka. Dochována pouze jedna strana návci s kaplí.

V listinách z r. 1344 a 1482 je zmiňována mezi pěti chodskými vesnicemi, které podléhaly purkrabímu na královském hradu Přimda. V 16. století náležela ves k panství Bernartice, se kterým v r. 1732 přešla k Boru. Obec se vyznačuje malebnou kruhovou návsí oživenou dvěma rybníčky. Uprostřed vsi stojí drobná kaple sv. Václava.

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

B) obecstraz.cz

C) cs.wikipedia.org (9.2.2015)

D) zanikleobce.cz

 

 

15 – 13 – 0

7 – 1 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.1.2021

Předchozí editace: 2.3.2017