Kód CZ

Olešná

(Elsch)

Kostel sv. Anny Zdroj D)

Zámecký který se nachází v havarijním stavu, byl obnoven jako novorománská stavba podle projektu arch. Antonína Barvitia z let 1884-1886. Chrámové zařízení bylo přeneseno ze starého kostela. V havarijním stavu. Jednolodní novorománská stavba vznikla na náklady knížete Lövensteina na místě kaple zaniklého zámku v letech 1884–1886. Architekt Antonín Barvitius, který je mj. autorem kostela sv. Václava na Smíchově, pro ni restauroval oltáře z původní kaple. Dnes jsou však zničené.

Poslední mše se v kostele konala 28. července 1946. V roce 2008 jej zastupitelstvo městysu Stráž odmítlo převzít do svého majetku. Získal jej tak soukromý majitel.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/PXSyKC.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Památní k padlým

Olešná, dětské hřiště a pomník.jpg

 

Zámek

s hospodářským dvorem uprostřed obce byl postaven na středověkých základech. Roku 1788 vyhořel.

 

 

Sýpka

Olešná, barokní sýpka, pohled od jz.jpg

 

Usedlost č.p.2

Olešná, čp. 2, pohled od západu.jpg

 

Usedlost č.p.20

Olešná, čp. 20.jpg

 

 

 

Zpět na

okres

 

Panství

 Politický okres Tachov, s.o.Přimda

1961 Okres Tachov

Část Stráže

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1186

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

272 N

 

1930

1947

1961

1970

2001

33

2009

22

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (3.3.2015)

D) znicenekostely.cz (3.3.2015)

 

 

6 – 5 - 0

3 – 1 – 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.1.2021

Předchozí editace: 3.3.2015