Kód CZ

Bernartice

(Pernartitz)

Kostel sv. Petra a Pavla Zdroj C)

původní kostel z roku 1384 byl roku 1737 zbořen a současný vystavěn v letech 1741-1750.

File:Kostel Bernartice.jpg

 

[Synagoga]  Zdroj C)

byla údajně dřevěná a patrně stála na pozemku parcelního čísla 5/1

 

Fara

 

Sloup sv. Jana Nepomuckého  Zdroj C)

pochází z 18. stol.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_T/XYvBlMa.jpeg?fl=res,667,500,1

Smírčí kříž  Zdroj C)

 

Památník padlým

https://d34-a.sdn.cz/d_34/d_15120303/img/20/1600x1065_VumBu1.jpg?fl=res,667,500,1

Zámek  Zdroj C) Zdroj D)

čtyřkřídlý renesanční zámek byl v 16. stol. přestavěn z původní gotické tvrze. Zámek nyní chátrá.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_G/idEYAy.mpo?fl=res,667,500,1

Rozhledna Březinka  Zdroj C)

telekomunikační věž z roku 2003, vyhlídková plošina ve výšce 33, 5 metru

 

[Židovská čtvrť] Zdroj C)

byla asi část vsi u cesty na Dehetnou, tedy západním směrem z Bernartic

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Tachov, s.o.Přimda

1961 Okres Tachov

Část Stráže

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Ves byla poprvé doložena roku 1158

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

C) cs.wikipedia.org (3.3.2015)

D) nasceskyles.cz (3.3.2015)

 

9 – 4 – 0

8 – 2 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.11.2020

Předchozí editace: 3.3.2015