Kod CZ: 15148

Staré Křečany

(Starý Ehrenberg, Alt Ehrenberg)

Osady: Nové Křečany, Valdek

Připojené části: Panský, Brtníky, Kopec

Kostel sv.Jana Nepomuckého

1736-41, na místě dřevěného kostela provizorně postaveného 1732, pozdně barokní

 

Hřbitov

Na vnějšku kostela náhrobníky, barokní  a klasicistní náhrobník 1759 a 1804

 

 

Hřbitovní kaple  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/H%C5%99bitovn%C3%AD_kaple_Star%C3%A9_K%C5%99e%C4%8Dany_01.jpg/1280px-H%C5%99bitovn%C3%AD_kaple_Star%C3%A9_K%C5%99e%C4%8Dany_01.jpg

 

Hřbitovní brána s brankami

1759 a sochami andělů

 

Márnice

V hlavní ose při závěru kostela s mansardovou střechou

 

Fara

U kostela, 1740, pozdně barokní, současná s kostelem, patrová s mansardovou střechou

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Star%C3%A9_K%C5%99e%C4%8Dany_P9230104u.jpg/1280px-Star%C3%A9_K%C5%99e%C4%8Dany_P9230104u.jpg

 
Socha sv.Jana Nepomuckého

S andílky a Pietou, na okraji obce při silnici do Rumburku, 1771

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Brtn%C3%ADky%2C_souso%C5%A1%C3%AD_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_a_Piety.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Brtn%C3%ADky%2C_souso%C5%A1%C3%AD_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_a_Piety.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Brtn%C3%ADky%2C_souso%C5%A1%C3%AD_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_a_Piety.jpg

 
Socha sv.Jana Nepomuckého

U č.p.219

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Socha_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_naproti_domu_219_ve_Star%C3%BDch_K%C5%99e%C4%8Danech_%28Q104983711%29_01.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Socha_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_naproti_domu_219_ve_Star%C3%BDch_K%C5%99e%C4%8Danech_%28Q104983711%29_01.jpg

 
Socha sv.Jana Nepomuckého

U č.p.714

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Socha_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_pobl%C3%AD%C5%BE_domu_714_ve_Star%C3%BDch_K%C5%99e%C4%8Danech_%28Q104983695%29_01.jpg 

 
Socha sv.Jana Nepomuckého

U č.p.406

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Socha_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_u_domu_406_ve_Star%C3%BDch_K%C5%99e%C4%8Danech_%28Q104983723%29_01.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Socha_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_u_domu_406_ve_Star%C3%BDch_K%C5%99e%C4%8Danech_%28Q104983723%29_01.jpg

 

Socha sv. Antonína Paduánského

Před čp.261, barokní 18.stol.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Socha_svat%C3%A9ho_Anton%C3%ADna_Padu%C3%A1nsk%C3%A9ho_u_domu_62_ve_Star%C3%BDch_K%C5%99e%C4%8Danech_%28Q38137008%29_01.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Socha_svat%C3%A9ho_Anton%C3%ADna_Padu%C3%A1nsk%C3%A9ho_u_domu_62_ve_Star%C3%BDch_K%C5%99e%C4%8Danech_%28Q38137008%29_01.jpg

 

Socha anděla

Na bráně hřbitova u kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Socha_and%C4%9Bla_u_br%C3%A1ny_k_are%C3%A1lu_kostela_ve_Star%C3%BDch_K%C5%99e%C4%8Danech_%28Q104983709%29_01.jpg

 

Křížová cesta

Výklenkové kapličky s dřevěnými reliéfy ve hřbitovní zdi, 1822.

 

         I.zastavení

                Před kostelem

 

         II.zastavení

                Před kostelem

 

         III.zastavení

                Před kostelem

 

         IV.zastavení

                Před kostelem (IIII.)

 

         VI.zastavení

                Před kostelem

 

         VII.zastavení

                Před kostelem

 

         VIII.zastavení

                Před kostelem

 

         IX.zastavení

                Před kostelem

 

         X.zastavení

                Před kostelem

 

         XI.zastavení

                Před kostelem

 

         XII.zastavení

                Před kostelem

 

         XIII.zastavení

                Před kostelem

 

         XIV.zastavení

                Před kostelem

 

 

         XV.zastavení

                Před kostelem

 
Kamenný kříž
Před kostelem, na podstavci s klasicistními reliéfy 1822

 

Železný kříž s P.Marií a sv.Janem

Konec 18 stol, malované na vyřezávaném plechu s pozdně barokním kamenným podstavcem, proti č.p.302

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_naproti_domu_302_ve_Star%C3%BDch_K%C5%99e%C4%8Danech_%28Q104983693%29_01.jpg

 

Železný kříž

Skřivánčí pole

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Sk%C5%99iv%C3%A1n%C4%8D%C3%AD_Pole_2.JPG/1280px-Sk%C5%99iv%C3%A1n%C4%8D%C3%AD_Pole_2.JPG

 

Železný kříž
U č.p.242

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_domu_242_ve_Star%C3%BDch_K%C5%99e%C4%8Danech_%28Q104983702%29.jpg

 

Železný kříž

U č.p.461

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_zahrad%C4%9B_domu_461_ve_Star%C3%BDch_K%C5%99e%C4%8Danech_%28Q104983703%29.jpg

 

Železný kříž

U č.p.279, 1761

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_rozcest%C3%AD_u_domu_279_ve_Star%C3%BDch_K%C5%99e%C4%8Danech_%28Q104983694%29.jpg

 

Železný kříž

U č.p.140, 1799

 

Železný kříž

U č.p.248, obnoven 2012

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_naproti_domu_248_ve_Star%C3%BDch_K%C5%99e%C4%8Danech_%28Q104983697%29_01.jpg

 

Železný kříž

U č.p.19

 

Železný kříž

U cesty

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Star%C3%A9_K%C5%99e%C4%8Dany_P9230063u.jpg/800px-Star%C3%A9_K%C5%99e%C4%8Dany_P9230063u.jpg

 

Železný kříž

U č.p.302

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_c/kojxdE.mpo?fl=res,2200,2200,1

 
Smírčí kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Sm%C3%ADr%C4%8D%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_K%C5%99e%C4%8Dany.JPG/1280px-Sm%C3%ADr%C4%8D%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_K%C5%99e%C4%8Dany.JPG

 
Pomník Františka Antonína Bernarda
V centru, stíhací pilot

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Pomn%C3%ADk_Franti%C5%A1ka_Anton%C3%ADna_Bernarda_v_centru_Star%C3%BDch_K%C5%99e%C4%8Dan_%28Q104983705%29_01.jpg

 
Pomník Josefa Horáka
U školy, učitel

 
Pomník Václava Sinkuleho
Zakládající člen TJ Jiskra

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QN_M/XBdBDO.mpo?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Hostinec č.p.15

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Star%C3%A9_K%C5%99e%C4%8Dany-d%C5%AFm_15.jpg/1280px-Star%C3%A9_K%C5%99e%C4%8Dany-d%C5%AFm_15.jpg

 

Dům č.p.16

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Star%C3%A9_K%C5%99e%C4%8Dany_P9230062u.jpg/1280px-Star%C3%A9_K%C5%99e%C4%8Dany_P9230062u.jpg

 

Dům č.p.85

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Road_2656_No._85.jpg/1280px-Road_2656_No._85.jpg

 

Dům č.p.126

Staré Křečany P9230110u.jpg

 

Dům č.p.311

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_c/I7mxVT.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Dům

Přízemní, s podstávkou

 

Dům

Přízemní, s podstávkou

 

Dům

Přízemní, s podstávkou

 

Dům

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Šluknov, s.o.Šluknov

1961 Okres Děčín

2003 Pověřený městský úřad

 

 
Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku  1485

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 4274 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.krecany.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

A) krecany.cz (2.7.2011)

B) rumburk.farnost.cz (2.7.2011)

C) cs.wikipedia.org (19.7.2015)

D) výběžek.eu (19.7.2015)

 

 

Kod CZ: 10894

Nové Křečany

(Neu Ehrenberg)

 
Socha sv.Jana Nepomuckého

U č.ev.55

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_b/v9wjXH.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_b/v9wjXH.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

U č.p.97

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_N/mvnRF0.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

proti č.p.8

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_silnice_pobl%C3%AD%C5%BE_domu_8_ve_Star%C3%BDch_K%C5%99e%C4%8Danech_%28Q104983721%29_01.jpg

 

Železný kříž

U č.p.12

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_potoka_pobl%C3%AD%C5%BE_domu_12_ve_Star%C3%BDch_K%C5%99e%C4%8Danech_%28Q104983719%29.jpg

 

 

Železný kříž

U č.p.225

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_b/6ILhDP.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

proti č.p.144, původně s plechovými postavami světců

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_naproti_domu_144_ve_Star%C3%BDch_K%C5%99e%C4%8Danech_%28Q104983717%29_02.jpg

 

Železný kříž

proti č.p.120

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_silnice_nad_domem_120_ve_Star%C3%BDch_K%C5%99e%C4%8Danech_%28Q104983718%29_03.jpg

 

Železný kříž

proti č.p.214

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gZ_q/VD1TNV.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_o/8ctTFs.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.ev.61

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_N/Yj9RNv.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U bývalé myslivny

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_E_B/b9DHrX.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

 

 

Vznikly 1686

Kod CZ: 17229

Valdek

(Waldecke)

Kaple Anděla Strážce

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_C/x0vMX.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Památník padlým

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Pomn%C3%ADk_ve_Valdku_%28Q104983549%29_01.jpg/1024px-Pomn%C3%ADk_ve_Valdku_%28Q104983549%29_01.jpg https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gU_n/qZxTiR.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

 

64 – 63 –  1

31 – 24 - 1

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.1.2023

Předchozí editace: 19.7.2015

Předchozí editace: 2.7.2011