Kod CZ:

Panský

(Herrnwalde)

Železný kříž

Proti č.p.23, vrchní kříž nahrazen dřevěným

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_naproti_domu_23_v_Pansk%C3%A9m_%28Q104980114%29.jpg

 

Železný kříž

V zahradě č.p.21

 

Železný kříž

V poli nedaleko železniční zastávky

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_S/QFWNLW.mpo?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Památník padlým

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Pansky_%28Stare_Krecany%29_-_ww1_memorial_1.jpg/800px-Pansky_%28Stare_Krecany%29_-_ww1_memorial_1.jpg

 

Chalupa

Na začátku obce

 

Chalupa

 

Chalupa

 

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Šluknov, s.o.Šluknov

1961 Okres Děčín

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Staré Křečany

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1550

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 112 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

B) google.com (19.7.2015)

C) cs.wikipedia.org  

 

7 – 7 – 0

4 – 4 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.1.2023

Předchozí editace: 19.7.2015