Kód CZ:

Opatovec

(Überdörfel)

Kaple sv.Václava

Z r.18501)

Na vyvýšeném místě na návsi pozdně barokní ze začátku 19.stol. Jednolodní, obdélná, s půlkruhově uzavřeným presbytářem,obdélnou sakristií v ose a obdélnou předsíní před průčelím.Okna obdélná uzavřená odsazeným půlkruhem , sklenuta plackami.zařízení –hlavní oltář  rámový s obrazem sv.Václava z 1.pol.19.stol. a dvěma barokními andílky po stranách. Při triumfálním oblouku sochy sv.Josefa  a P.Marie z 1.pol.19.stol.Křížová cesta z 2.pol.19.stol.4)

 

 

Hřbitov

U cesty na Český Lačnov, ve středu jednoduchý kříž

 

Socha sv.J.Nepomuckého

Před kulturním domem, 1806

 

 

Železný kříž

V zahradě u č.p. vedle školy

 

Železný kříž

V zahradě u č.p… poškozený vichřicí 2002, bez kříže

 

 

Železný kříž

Při státní silnici z r.1890,poškozený4) poškozený net), bez kříže na křižovatce na Český Lačnov

 

Kamenný kříž?

Blízko č.p.81???????

 

Kamenný kříž

1890, při státní silnici, poškozený

 

Kamenný reliéf

Nad vchodem do statku č.p.11, 1866

 

Dům čp.6

 

 

Škola

Dnes MŠ a obecní úřad

 

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Opatovec

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

880 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

  E.Poche, Umělecké památky Čech (Košíře, Opatovec)

 

 

fotografie

 

 

Košíře

 

 

 

 

 

Košíře

(Körber)

  

Kostel Narození P. Marie

Vystavěn r.1793 a od r.1859 je farní1)

-uprostřed obce pozdně barokní z r. 1793.Jednolodní obdélný s neodstupněným pravoúhlým presbytářem se sakristií po severní straně. V průčelí volutový štít, okna půlkruhově uzavřená.Loď sklenuta plackami , sakristie valeně s lunetami.zařízení z konce 18. a zač. 19. stol. Hlavní oltář rámový z konce 18.stol. doplněn kol.r. 1880, s obrazem sign. J.Štanteiský 1881. Boční oltář ozdobný,kazatelna z 2.pol 18.stol. s pěknými reliéfy evangelistů. Zevně v severní zdi kostela zazděn náhrobník kněze, z 2.pol.19.stol.4)

 

Fara

Klasicistní vedle hřbitova, opravy za pomocí nejlevnějších materiálů, stodola ponechána osudu a úmyslně odstraněny jedna strana krytiny.

  

 

Hřbitov

Kolem kostela, renesanční náhrobek na severní zdi kostela

 

Hřbitovní brána

S brankou a dvěma sochami

 

[Kaplička]

Před domem č.

 

[Kaplička]

Před domem č.
 
Pískovcový kříž

Z r.1775 před kostelem.

 

Socha

Na hřbitovní bráně

 

Socha

Na hřbitovní bráně

 

Kamenný kříž

Na hřbitovní bráně

 

Socha P.Marie

V zahradě č.p. 151

 

Socha sv.Trojice

V poli poblíž cesty za školou

 

 

Pomník obětem

Německá jména. V roce 2000 přemístěn před faru

 

Škola

Naproti faře

  

 

Usedlost č.p.21

Významně zachovalá usedlost s dvorem, původními vraty, v městském stylu

 

Protáhlá obec založena r.1697.

Několik statků jednopatrových s pozdně barokním členěním, po r.1800.4)

Český Lačnov

(Böhmisch Lotschnau)

 Socha Nejsvětější Trojice

U bývalé hlavní silnice směrem na Opatov.

Zur Ehre Gottes / Anton und Anna Bittner / 1890

Stiepak Zwittau

   

 

 

Železný kříž

U křižovatky na Košíře, poškozený bez kříže, 1753, opraven 1872

 

 

Kamenný kříž

V zahradě domu č.p. .. směrem na Opatov

Smírčí kříž

U silnice na Moravský Lačnov a Svitavy

 

Hraniční kámen

U silnice mezi Českým a Moravským Lačnovem, FGV TOB 1754

 

[Hostinec]

Na křižovatce do Košíř a Opatovce

 

Skupina domů při bývalé silnici od Moravského Lačnova na Opatov

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.2.2012