Kód CZ:

Mikuleč

(Nikl)

Osady: Starý Valdek, Nový Valdek, Kukle

Kostel sv. Jiří

r.1350 filiální do Karle,od 1786 lokálie,od 1861 farní. Budova na starším základě asi z 18.stol.2) z r.1900 nástěnné malby českých patronů sv.Jiří, sv.Vojtěcha, sv.Václava, sv.J.Nepomuckého od žáků M.Alše K.Raškem, K.Záhorským, Jožou. Původně gotický s dřevěnou hranolovou vížkou, přestavěn pozdně barokně ve 2/2. 18.stol. zařízení nové.

 

Hřbitov

Za kostelem

 

 

Márnice

Na novém hřbitově

 

Brána na starý hřbitov

před kostelem

 

Starý hřbitov

u kostela

 

 

Fara

Secesní, Mateřská škola, obytný dům

  

Kříž

Torzo před bytovkou směrem na Opatovec

 

Kříž

Na louce v obci u silnice na Opatovec

 

Železný kříž

Na hřbitově

 

Železný kříž

U kostela

 

Kamenný kříž

U silnice na Svitavy

 

Památník padlým

Před kostelem

 

Reliéf P.Marie

Na secesní faře, betonový

 

Škola

Pod kostelem

 

 

Hostinec

Pod silnicí

 

 

 

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1124 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)       Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

2)       E.Poche, Umělecké památky Čech

3)       Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

Starý Valdek

(Alt Waldek)

 

[Zvonička]

Dřevěná,kuželovitá

 

Kamenný kříž

Před zvoničkou z r. 1775

 

Mlýn-pila

U rybníka Pařez, za křižovatkou na Košíře

 

 

Kukle

(Kukele)

 

Kříž

U silnice v obci

 

Nový Valdek

(Neu Waldek)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.2.2012