Kód CZ

Pozdeň

Připojeny: Hřešice

Kostel Stětí sv.Jana Křtitele Zdroj 2) Zdroj 3)

Původní 1289, v roce 1854 zastavena stavba nového kostela prošpatnou kvalitu prací fyrmy stavitele Šandy, dokončen 1858 neobarokně přestavěn stavitelem Václavem Štrayblem z Vraného. Hlavní oltář mramorový od sochaře Lauermanna z roku 1774 pochází z kaple sv.Vojtěcha (Kinských) v chrámu sv.Víta, kde stál jako oltář sv.Filipa Nerejského.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Pozde%C5%88%2C_kostel.JPG/800px-Pozde%C5%88%2C_kostel.JPG

 

Fara Zdroj 3)

1844, zbořena 1982. Na jejím místě rodinný dům

 

Stará fara Zdroj 3)

Č.p.47, 1718 vedle školy

 

 

Kaplička Zdroj 3)

Na rozcestí silnice na Hořešovice a ulice V poustkách. Její stáří je odhadováno na více než 300 let. V roce 1979 prošla rozsáhlou opravou.

 

Hřbitov

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj 3)

1746, donátorem sochy byl Jan Arlt. Na podstavci pod sochou si lze přečíst vyrytý nápis: "SKRZE RODICZKV MARII / VKAZVGE IAN SWATI / NEGISTIEGSSI CZESTV / K GEŽIISSI KRISTV" na protější straně je vyryto Jan Orlt Savsed Pozdenski, po straně je letopočet 1746. Při opravě sochy byl pozměněn náklon upadnuté hlavy a socha hledí zpříma. Restaurování provedl 1996 ak.sochař Jiří Kačer

Pozdeň, socha svatého Jana Nepomuckého.jpgPozdeň, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg

 

Dřevěný kříž Zdroj A)

u silnice zhruba třista metrů od jedomělického hřbitova směrem na Pozdeň a jeho hrdinkou byla dcerka lesního Kofroně. "Byla zřejmě unavená a tak si zdřímla pod stromem. Když jí našly u cesty dělnice, nevěřily svým očím. Na hrudi děvčátka se spokojeně vyhřívaly dvě zmije. Naštěstí před ženami utekly a vše dobře dopadlo," končí vyprávění místní rodák. Na stromě nechal šťastný otec původně umístit obrázek anděla chránícího dvě děti, ale ten později vystřídala stříška s ukřižovaným Ježíšem. Přesto se místu dlouho říkalo "U obrázku".

Obrázek

 

Památník padlým Zdroj 3)

Postaven v roce 1922 z příspěvků občanů a obecních prostředků. V roce 1946 byla na pomník doplněna pamětní deska objetem II.světové války vyrobené firmou Pejs a Fric, závod sochařský a kamenický ve Slaném.

pomník pozdeň

 

Památník učitelky Zdroj A) Zdroj 3)

Na kopci Slánčice, Ludmile Wolfové, kterou zabil r.1905 její ctitel místní učitel. Za vraždu byl odsouzen k smrti oběšením tulák Šrámek, později mu byl trest změněn na doživotí, po čtyřiceti letech se k vraždě přiznal skutečný pachatel místní učitel.

 

Památník Zdroj A)

Na kopci Slánčice v lese. zhruba sto metrů od pomníku zavražděné učitelky je na staré borovici umístěna pamětní deska s obrázkem člověka šplhajícího na strom. Patří tehdy čtyřiapadesátiletému Karlu Perníčkovi, který hnal z Pozdně k připuštění  chovného kance. "Když se vracel z Jedomělic, prase ho z neznámých důvodů napadlo a zle pokousalo. Snažil se vyšplhat na strom, ale marně. Zkrvaveného ho objevili lidé, vracející se z pohřbu. Bylo však již pozdě. Napadený muž ještě téhož večera zemřel

pomník strom

 

[Tvrz] Zdroj A) Zdroj 3)

Sulislava z Pozdně. Věrohodné prameny však o tomto zemanovi mlčí. Domněnku o zdejší tvrzi však posiluje nález základu 2 m širokých zdí na parcele č. 49. A podzemní chodba

image020.jpg

 

Horní mlýn  Zdroj 3)

Pejskův, s pilou, č.p.5

 

Dolní mlýn Zdroj 3)

Brejchův čp.35, dodnes ozdoben mlynářským znakem rodiny Brejchů od ak.malíře Břetislav Wernera.. Poslední mlynář Karel Brejcha byl popraven 2.10.1941 za mletí na černo. Rod Brejchů sídli na zdejším mlýne od r.1691.

 

Velkostatek Kapituly sv. Víta  Zdroj C)

...

 

Sokolovna  Zdroj 3)

Přestavbou panské sýpky

 

Hostinec  Zdroj 3)

S řeznictvím č.p.3, U Zůnů

 

Dům č.p.15

U kostela

 

Zahradní pavilon

U č.p.71, neorenesanční, kolem 1980

 

Zpět na okres

Panství

1850 Politický okres Rakovník, s.o.Nové Strašecí

1868 Politický okres Slaný, s.o.Nové Strašecí

1961 Okres Kladno

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1321

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

3) Marcel Koded – pozdengalery.webnode.cz

A) obecpozden.cz (10.11.2017)

C) cs.wikipedia.org (10.11.2017)

 

18 – 17 – 0

12 - 8 - 0

2 - 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.11.2020

Předchozí editace: 10.11.2017

Předchozí editace: 25.8.2013