Kod CZ: 7475

Krouna

Kostel sv.Michaela Archanděla 2) E)

Původní gotický patrně dřevěný, dnešní 1770-73. Farní kostel sv. Michaela archanděla se poprvé připomíná roku 1350. Tehdy to byl ještě dřevěný gotický kostel krytý šindelem. Do kostela se vcházelo z boku nynější věží, neboť kostel byl presbyteriem obrácen k jihu. Po stržení staré stavby byl v letech 1768-1773 k původní věži přistavěn nový barokní kostel. Náklady činily 8.707 zlatých, přičemž značnou část věnoval hrabě Filip Kinský. Kostelní věž původně vyšší, byla roku 1844 snížena, neboť panovaly obavy, že by nemusela vydržet nápor větru. Zvony zdejšího kostela byly v obou světových válkách rekvírovány pro válečný průmysl, na věži zbyl jen zvon z roku 1529.

Hlavní oltář zdobí obraz sv. Michaela archanděla od Jana Umlaufa z Kyšperka (dnes Letohrad), vysvěcený 11.6.1876. Další památkou je renesanční křtitelnice ze 16. století. Varhany byly instalovány 15.5.1801 varhanářem Karlem Horákem z Kutné Hory.

 

 

Fara  2)

Patrová barokní, 1740, se stodolou z poč. 19.stol.

 

 

Hřbitov

Kolem kostela

 

Brána na hřbitov

Barokní

 

 

Márnice

S valbovou střechou

 

Evangelický kostel 3) B) D)

V dolní části obce, F.Schmozanz 1874.

Po vydání tolerančního patentu císařem Josefem II. roku 1781 se obec stala centrem protestantů. Proto v obci vznikl jeden z prvních evangelických sborů. V roce 1784 zde byla zřízena evangelická modlitebna, toleranční kostel, tehdy ještě dřevěná stavba. Roku 1789 byla v obci zřízena i církevní evangelická škola.

Základní kámen nového zděného kostela byl položen 27. července roku 1874, jak nám to připomíná tento kámen uložený vpravo od hlavního vchodu do kostela. Postaven byl v pseudogotickém slohu podle plánů architekta Františka Šmorance. Dominantou kostela i okolí je štíhlá věž, vysoká 52 m. Jako ve všech evangelických kostelech je i zde interiér vybaven velmi prostě. Za zmínku stojí pouze umělecky provedené koncertní varhany.

V letech 1984 - 1987 proběhla generální oprava kostela. Dalšími opravami prošel kostel na přelomu 20. a 21. století. Tehdy byla provedena generální oprava varhan a provedeno ozvučení celého kostela.

 

Evangelická fara

V dolní části obce

 

Evangelický hřbitov

V dolní části obce

 

Márnice

Na evangelickém hřbitově

 

Socha P.Marie B)

Zlacená

 

Železný kříž

Vedle sokolovny konec 19.stol.

 

Obrázek Anděla strážného

Nad bránou od hřbitova

 

Obrázek sv.Josefa s Ježíškem

Nad bránou z vnějšku

 

Žižkův pomník A)

V dolní části, 1924

http://www.krouna.cz/historie/pjz.jpg

 

Pomník obětem A)

Železničního neštěstí v roce 1995

http://www.krouna.cz/historie/vlakn.jpg

 

Škola

Proti faře, 1740

 

Sokolovna

1930-40

 

Usedlost

Pod kostelem

 

 

Chalupa

image063.jpg

 

Chalupa

Na horním konci

 

Chalupa

Na horním konci

 

Chalupa

Na horním konci

 

Chalupa

Na horním konci, kol.1920

 

Chalupa

Na horním konci, po razantních dehonestujících „vylepšeních“

 

Chalupa

Nedaleko centra obce kol.1900, fasáda významně narušena zohavující úpravou oken

 

Chalupa č.p.179

Na dolní části centra, s klasicistní úpravou výměnku

 

Dům

Na dolním konci, s valbovou střechou

 

Dům

Na dolním konci, s nástavbou patra

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Vysoké Mýto, s.o.Skuteč

1961 Okres Chrudim

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Na cestě mezi Poličkou a Hlinskem

První písemná zmínka o obci Krouna je z roku 1349 a je majetkem děkanátu Vysoké Mýto. V roce 1392 byla obec připojena k panství Rychmburk. V obci se dochovalo několik roubených domů pocházejících z 19. století.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1492

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Soupis památek v království Českém XVII

3) E.Poche, Umělecké památky Čech

4) K.Kuča, Atlas památek 2002

 

A) krouna.cz (24.10.2014)

B) turistika.cz (24.10.2014)

C) cs.wikipedia.org (24.10.2014)

D) hrady.cz (24.10.2014)

E) atlasceska.cz (24.10.2014)

 

fotografie

8.1.2005, 24.5.2014

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.10.2014

Předchozí editace: 2.5.2011