Kód CZ

Potštejn

Osady: Brná

Kostel sv.Vavřince

1817-21, empírový

 

Kostel sv.Marka

Hřbitovní, 1713, barokní na místě starší kaple

 

Hřbitov

U kostela sv.Marka, množství hodnotných náhrobků

 

 

Hřbitovní brána

Kovaná, vedle kostela s brankou a kovaným rámem kolem nápisu, další dvě brány, také kované.

 

Márnice

Na hřbitově, dvouprostorová

 

Kaple sv.schodů

Na hradě, 1762,  centrální

 

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

1766, ze staršího palácezničena bleskem, bez střachy, obnovena 2010

 

Fara

Na terase s dvouramenným schodištěm, přízemní s valbovou střechou

 

Křížová cesta

1754, od městečka ke kapli na hradě.

 

Hrobka

Majitelů panství

 

Kalvárie

Na kopci u hradu s postavami na plechu a kamenných podstavcích

  

 

Socha sv.Vavřince

1728

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1733

 

 

Socha sv.Floriána

Na sloupu, 1827, se sochami na soklu

 

 

Kamenný kříž

U zámku

 

 

Kamenný kříž

U silnice nad náměstím, 1801

 

Kamenný kříž

1847, centrální na hřbitově

 

Pamětní deska

Na hradě, na paměť románu A.Jiráska, 1921

 

Pamětní deska Jana Urbana Jarníka

Narozen 25.5.1848, na č.p.36

 

Busta T.G.Masaryka

 

Hrad

Poč.14.stol., 1339 dobyt a pobořen, obnoven 1346, 1497 prodán Pernštejnům, zpustl po 1550

 

Zámek

1749, barokní čtyřkřídlý, patrový s mansardovou střechou a dvorní arkádou v přízemí

 

Dům č.p.5

Klasicistní, původní dispozice a dveře

 

Dům č.p.5

Klasicistní, původní dispozice a dveře

 

 

 

Dům

 

Roubená stodola

 

Skupina památných stromů – Tillia cordata

Kolem hřbitova, nejstarší 300 let, ostatní 80-100 let

 

Památný buk

Nedaleko kostela

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Rychnov n.Kněžnou, s.o.Kostelec n.O.

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 916

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Kód CZ

Brná

 

Zvonice

Ve středu osady

 

Kamenný kříž

Na začátku osady, s kamenným zábradlím

 

Boží muka

U silnice k Potštejnu

 

Velkostatek

Zv.Kovářův dvůr, na okraji osady, s barokní branou a sýpkou, patrové obytné stavení v čele.

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.4.2014