Budišov nad Budišovkou

(Bautsch)

Připojené obce: Guntramovice, Podlesí, Staré Oldřůvky

Kostel Nanebevzetí P. Marie C)

byl zasvěcen 12. dubna 1756, měl 5 zvonů, za druhé světové války však byly všechny roztaveny. Dnes jsou v kostele jejich repliky. Kostel má 7 oltářů.

vysvěcen byl 12. června 1756 kardinálem Juliem, hrabětem Toyerem, mecenášem a patronem kostela. Předpokládá se, že architektem byl Nicolas Thalherr, protože je zmíněn na jednom z dobových úředních dokladů. Kostel je kulturní památkou ČR zapsánou v seznamu NPÚ pod č. 32534/8-1344 .[1] Kostel má na čelní straně 3 vchody z východní strany. Nad hlavním vchodem je znak kardinála Troyera a nápis „Troierianae Pietatis Monumentum“. Před vchodem je umístěna socha Panny Marie. Zvláštností kostela je, že hlavní oltář je situován na západ, ne na východ jak bývá obvyklé u jiných kostelů. U jižní strany kostela je smírčí kříž, o jeho původu a době vzniku není nic známo. Původně byl kostel vystavěn bez věží, z důvodu nedostatku finančních prostředků. Výstavba trvala 10 let. Věže byly dostavěny až v roce 1912. V současné jsou rozměry kostela 49,9m x 16,7m v půdorysu a výška kostela je 18,5m – bez výšky věží. Dnes je v kostele 7 oltářů. Hlavní oltář je zasvěcen Panně Marii, dál následují: oltář sv. Josefa, oltář sv. Jana Nepomuckého, oltář Bolestné Panny Marie, oltář sv. Srdce Ježíšova a oltář sv. Antonína. Nad barokní zákristií a nad Loretánskou kaplí jsou zbudovány oratoře, to jsou v podstatě malé kůry. Interiér kostela je zdoben obrazy svatých, včetně obrazové křížové cesty. Některé oltáře jsou také doplněny sochami svatých. Okna jsou zdobena vitrážemi, je doloženo, že nejméně dvě tato okna byla zhotovena v dílně v Innsbrucku. Při levé straně lavic jsou upevněny dřevěné tyče s vyřezávanými hlavicemi. Jsou to znaky budišovských cechů.

Původně bylo ve věžích umístěno 5 zvonů. V současnosti jsou ve věžích 2 zvony bronzové a jeden železný.

Zvon mariánský – 67kg.

Zvon zasvěcený sv. Josefu – 45kg.

Zvon železný – jeho zasvěcení není známo, váží 250kg.

První dva ulila Moravská zvonárna v roce 1948. Mimo těchto zvonů je v kostele ještě jeden nezavěšený zvon. Ten sem byl přemístěn z Podlesí, kde byl kostel zrušen. Zvon je bronzový a váží 700kg. Zasvěcen je sv. Františku a sv. Anně, ulit byl v roce 1971.

 

Fara

 

Hřbitov C)

s barokními a rokokovými hrobkami.

 

Socha P.Marie C)

Vedle vchodu do kostela

 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

Na mostě z roku 1725.

 

Erb C)

Nad vchodem kostela

 

Smírčí kříž C)

U kostela

 

Radnice C)

postavena roku 1635. Byla postavena především jako soud pro okolí Budišovska.

 

Vodní mlýn C)

(dnešní Břidlicové muzeum) : U muzea začíná Břidlicová stezka. Založeno bylo v r. 1996 a umístěno do historické budovy bývalého vodního mlýna, Na mlýnské strouze čp. 230, nemovité památky ČR, zapsané NPÚ pod č. 27257/8-2538.[1] Muzeum seznamuje návštěvníky se vznikem břidlice, těžbou a jejím zpracováním v celé oblasti Budišova nad Budišovkou. Expozice je členěna na naučné panely zobrazující vývoj břidlic, popis povrchových i hlubinných dolů v dané oblasti, dále jsou zde umístěny vitríny s jednotlivými exponáty, hornickým náčiním počínaje a břidlicovými výrobky konče. Jsou zde předvedeny břidlicové výrobky dob minulých, jakými byly například břidlicové školní tabulky nebo později vyráběné gramofonové desky.

Zajímavá je i expozice s fosíliemi otisknutými v břidlicových deskách. Jsou zde otisky kapradin i kulmské fauny. Celá expozice je doplněna videoprojekcí, která formou reportážního snímku ukazuje návštěvníkům skutečnou těžbu v jednom z posledních provozů – hlubinný důl u Budišova n. B.

 

 

Kamenný most C)

byl postaven mezi lety 1634-1636. Na kamenném mostě je socha sv. Jana Nepomuckého.

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Moravský Beroun, s.o.Město Libavá

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

4326 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (1.8.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.8.2015