Babice

(Babitz)

Přpojeny: Bolíkovice

Kostel Nejsv. Trojice C)

z konce 17. století, přestavěn v roce 1863 Ve 14. století byl v obcí postaven kostel, který, stejně jako velká část obce v roce 1614 vyhořel, tentýž rok byl kostel znovu postaven a rozdělen na dvě části. První část byla zasvěcena Zvěstování P. Marie a druhá část patřila evangelické církvi. Ke konci 17. století byla dělící zeď zbořena a kostel již patřil pouze katolíkům, zároveň byl znovu svěcen a přesvěcen Nejsvětější Trojici. Kostel byl v roce 1863 téměř celý zbořen a kromě několika zdí byl na jeho místě postaven novobarokní chrám. K posledním opravám kostela došlo mezi lety 1998–2006.

 

Fara C)

postavena mezi lety 1763–1764. V Babicích působil jako kněz i Jakub Deml

 

Kaplička P. Marie C)

 

Kaple sv. Veroniky C)

z roku 1847, od sochaře Františka Bílka, kaple stojí na místě původní dřevěné kaple z roku 1805

 

Hrobka C)

J. Indry z roku 1904 s reliéfem Krista na kříži od Františka Bílka

 

Hrobka C)

Secesní na hřbitově

 

Socha P.Marie C)

Na sloupku

 

 

Plastika Krista C)

Litinová na náhrobku J. Ševčíka od Františka Bílka, z roku 1911

 

Kamenný kříž C)

před kostelem

 

Kříž C)

u hřbitova

 

Památník C)

Zavraždění funkcionářů MNV

 

Busta Václava Drboly C)

 

Škola C)

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický i soudní okres Moravské Budějovice

1961 Okres Třebíč

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Babice

Historie obce C)

Pravěké osídlení Babic v době mladšího neolitu dokládá kamenný sekeromlat nalezený na poli v trati Na Taškách na severovýchod od obce.

První historická zmínka o obcí Babice je uváděna z roku 1349.

V roce 1951 se zde odehrál tzv. případ Babice (vražda několika funkcionářů místního národního výboru), který KSČ využila k likvidaci nebo uvěznění řady jí nepohodlných občanů. Stojí zde památník zavražděných i obětí babického procesu. Součástí obce Babice byly mezi lety 1850 a 1911 a opět od roku 1960 obec Bolíkovice, do roku 1867 obec Lesonice a do roku 1875 i obec Cidlina. Obec je od roku 1960 začleněna do okresu Třebíč. V obci byl v roce 1900 založen hasičský spolek, v témže roce i Národní jednota a v roce 1924 Domovina. V roce 1848 byla založena obecná škola.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

270 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs,wikipedia.org (20.7.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.7.2015