Bolíkovice

Socha sv.Vendelína C)

 

 

Kamenný kříž C)

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Moravské Budějovice, s.o.Jemnice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Babic (s.o.Mor.Budějovice)

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 222

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs,wikipedia.org (20.7.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.7.2015