Kód CZ:

Lubná

Osada: Svatá Kateřina

Kaple sv. Anny

V obci, neogotická, opravena 1994, přistavěna věž

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

U polní cesty ze silnice k Sebranicím, oboustranná

  

 

Kaple sv. Xavera

V obci

 

Socha Nejsv.Trojice

1889, u silnice na Široký Důl

 

 

Socha sv.J.Nepomuckého

S reliéfy světců na soklu

 

Socha P.Marie

Na vysokém sloupu se sochami po stranách

 

Kříž

v zatáčce k Sebranicím

 

Železný kříž

Na Velké straně

 

 

Železný kříž

Horní hostinec

 

Škola

image006.jpg

 

Památná lípa

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Lubná

Historie obce

 První zmínky o obci Lubná jsou od roku 1167, kdy kníže Vladislav II. daroval klášteru litomyšlskému mimo jiné vsi i okrsek na Lubném se všemi lukami a celý les od řeky Desná až k řece Svratce. V roce 1347 byla osada Lubná přidělena kapitule litomyšlské.

Jméno Lubná náleželo dříve potoku, který protéká středem celé obce. Slovo lub ve všech slovanských jazycích znamená stromovou kůru, jméno Lubná znamenalo název říčky, jejíž hladina byla v dřívějších dobách pokryta kousky kůry a ztrouchnivělými větévkami. Jméno Lubná označovalo ves a domy, jež byly pokryty stromovou kůrou.

Druhá pověst se vrací opět ke dřevu, ze kterého místní dřevaři štípali slabé plátky a vyráběli z nich luby k zemědělským sítům.

V první polovině 19.století proslavila naši obec Kajetánčina huť, která vznikla díky nápaditému myšlení našich obyvatel. Pod vedením najatých odborníků se výrobky zdejší sklárny vyvážely do Španělska, Holandska, i daleké Ameriky. Jako palivo posloužilo velké množství dřeva napadeného kůrovcem a z různých polomů z místních lesů. Dle pověsti byl ve zdejší huti vyroben lustr pro kapli sv.Anny. Po několika opravách osvětluje naši kapli dodnes.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1561 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.lubna.cz

 

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

www.lubna.cz

 

Kód CZ:

Svatá Kateřina

 

Kostel sv.Kateřiny

V obci při silnici. Pseudogotický z r.1889, postavený na místě gotického kostela z počátku 13.století?.přestavěného r.1668.Zařízení pseudogotické, současné se stavbou. 4)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.2.2012