Zpět na Janov

Zámek Mendryka

Janov, osada Mendryka, bývalý politický okres Litomyšl

 

Roku 1573 zahájil Vratislav z Pernštejna stavět nedaleko svého zámku v Litomyšli renesanční lovecký zámek pojmenovaný podle jeho španělské manželky Marie Manrique de Lara. Roku 1775 jej Jiří Kristián z Valdštejna-Vartenberka přestavěl barokně a vedle zámku nechal postavit kapli zasvěcenou patronu lovců sv. Hubertu. Dnes zámek slouží jako domov pro přestárlé řeholní sestry.

 

Zdroj: hrady.cz (20.2.2012)

 

 

R. 1573, v době stavby zámku v Litomyšli, začal Vratislav z Pernštejna za vsí Janovem asi 10 km jihovýchodně od Litomyšle na okraji komplexu lesů stavět lovecký zámek; r. 1579 bylo dostavováno první patro. Na stavbu dohlížel Ulrico Aostalli da Sala. Zámek byl pojmenován Manrika (Menrika) podle manželky Vratislava z Pernštejna, Španělky Marie Manrique de Lara. O jeho přesnějším umístění a podobě není už dnes nic známo. Zanikl snad již v průběhu 17. století, kdy litomyšlské panství přešlo na štýrské Trautmannsdorfy. Ještě za Pernštejnů r. 1617 byla v jeho blízkosti založena dodnes existující osada Mendryka, součást obce Janova. O zámku nejsou pak již dále zprávy.

V r. 1775 postavil nad osadou Mendrykou ve stráni nad rybníčkem tehdejší majitel litomyšlského panství Jiří Kristián z Valdštejna-Vartemberka nový patrový lovecký zámek, nazvaný po něm Georgenlust. Nelze zatím říci, stojí-li snad na stejném místě jako někdejší pernštejnská stavba. Vedle zámku byla postavena kaple sv. Huberta. Obojí je zachováno a prozrazuje béžný barokní sloh; stavebníka připomínají znaky Valdštejnů-Vartemberků v pískovcové kartuši nad oknem v průčelí kaple. Podle místní tradice byl zámek s rybníčkem předlohou dějiště hry Aloise Jiráska Lucerna. Zámek, který je vzhledově velmi porušen stavebními úpravami střechy a oken, slouží jako Charitní domov pro řeholnice.

 

Zdroj: Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1989

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Jaromír Lenoch © Aktualizace  20.2.2012