Kód CZ

Horky

Hřbitov

Na polní cestě k Č.Heřmanicím.

 

[Znak]

Na bráně vrchnostenského dvora, zbořena

 

Pomník padlým

PADLÝM SYNŮM VLASTI VĚNUJÍ OBČANÉ. JAN LÁZNIČKA, JAN MORÁVEK, JAN HORÁK, JOSEF ŠVÁB, VÁCLAV FIKEJZ, JOSEF VOŘÍŠEK, FRANTIŠEK KOLDA, JOSEF KOLDA, FRANTIŠEK HURYTA

 

Podhorecký mlýn

U rybníka Heřmánek.

 

Hostinec

Č.p. 5.

 

Škola

Přízemní budova se dvěma třídami

 

Dvůr

Vrchnostenský dvůr s klenutou branou a znakem

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 1226 první písemná zmínka

Horky jsou malou zemědělskou obcí se 120 obyvateli a najdeme ji severozápadním směrem od města Litomyšl a jihovýchodním směrem od Vysokého Mýta. Obec se rozkládá na jižním břehu Netřebské rybniční soustavy. Od východního okraje obce se rozkládá dubový háj a v jeho prostoru byla kolem roku 1700 založena Netřebská bažantnice. Byla tu vybudovaná hájovna, jež se dochovala do dnešních dnů. V současné době je hájovna využívaná obcí pro společenské a kulturní akce. Rybníky rozkládající se nedaleko obce se připomínají již od 15. století. První byl založen Velký Netřebský rybník, po té rybník Šváb a ostatní rybníky byly založeny v polovině 17. století. Rybník Šváb dnes slouží jako přírodní koupaliště. První písemná zmínka o obci je z roku 1226 a byla majetkem Hlúpena z Hor. Až do první poloviny 16. století se v držení obce střídali drobné šlechtické rody. V roce 1541 se majitelem Horky stávají Kostkové z Postupic a ti připojili obec k panství Brandýse nad Orlicí. V roce 1699 pak obec přechází do majetku litomyšlského panství.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

286 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.obechorky.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

D) fotomapy.cz

 

 fotografie

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.2.2012