Kód CZ

Džbánov u Voděrad

Evangelický kostel 

Na návsi u rybníka.1784

 

Evangelická fara

Na návsi, původní budova přízemní s valbovou střechou, současná moderní budova ze 40/50tých let.

  

 

Hřbitov

Na jih od vesnice

 

Kamenný kříž

S plůtkem u silnice na návsi.

Nápisy vpředu: Svatá Maria oroduj za nás

Kriste! Budiž věčně moje  / heslo: Praporec můj svatý / Tvůj buď kříž! Neb i pro / mne na Golgotu neslo tělo / jeho hroznou dřeva tíž

Nápis bok levý: Ke cti a chvále / Boží postaven / jest od zdejších / dobrodinců / v roku 1871

Nápis bok pravý: Ke cti a chvále /  Boží opraven / jest od zdejších / dobrodinců / v roku 1897

Vzadu: 1971

 

 

Památník obětem 1914-1918

Na návsi.

Nápis: NAŠIM PADLÝM / ZEMŘELÝM A NEZVĚSTNÝM / 1914-1918

JAKUBEC FRANTIŠEK 15 LET / MIKULECKÝ JOSEF 19 LET / DOSTÁL JOSEF 44 LET / KROULÍK VÁCLAV 44 LET / ŠILAR JOSEF 28 LET

ZA VOLNOSŤ A SVOBODU VLASTI / V ČESKÝCH TUŽBÁCH – V CIZÍCH SLUŽBÁCH / ŽIVOTY MUSELI KLÁSTI

 

Památník

Na rozcestí od Sloupnice

 

Chráněný strom

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Ústí nad Orlicí

část obce Voděrady

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Obec Džbánov dříve Čbánov (latinsky uváděno v 15 stol. Czbanov), lze významem možno přirovnat jako slovo Napajedla (zastávka, kde se krátce odpočívalo a napájelo). Vzniká jako osada stráže zemské stezky vedoucí od Litomyšle na Hradec Králové, Náchod a až k Baltickému moři. Velitelem stráže je dle prvních písemných zpráv z roku 1308 jménem Havlík ze Džbánova, který spadal pod velitele vojenského úkrají litomyšlského Vítka ze Švábenic. Zemanský (strážní) džbánovský dvorec zahrnoval 4 selské statky a 4 stavení (bez gruntovních polí).

 

Původ uspořádanější osady lze možno dle doměnek historiků datovat již za vlády Břetislava I (1035-1055). Nejstarší známé písemné zprávy ve Džbánově jsou z roku 1471, kdy zeman Václav z Jehnědí prodal městu Litomyšl pro špitál 4 statky ve Čbánově a 6 statků v Jehnědí. (Neprodal statky ani lidi, ale platy lidí statky vlastnící.) V roce 1545 koupilo město Litomyšl i zemanský dvorec od Jana z Perštejna. Roku 1678 měla obec 11 živností, svého rychtáře a 4 konšele. Dle soupisu veškerého obyvatelstva je v obci v roce 1746 22 stavení a 132 osob a v roce 1910 - 238 obyvatel 39 obydlí. V roce 1879 zachvátil obec veliký požár, který zničil 13 chalup a 100let starý dřevěný evangelický kostel. Roku 1881 byl vystavěn kostel nový zděný a 1889 byl založen Sbor dobrovolných hasičů.

 

Technický pokrok dosáhl do obce v 30. letech, kdy byla provedena elektrifikace, začali se používat moderní zemědělské stroje a rozšířilo se rádio. V 50. a 60. letech doznala obec největších změn, byla vybudovány nové komunikace, vodovod, kanalizace, družstevní stáje a přebudován rybník do nynějšího tvaru. V 70. letech jsou vystavěny obchod a obecní dům a 90. letech opraven kostel, hřbitov a nová modlitebna evangelické církve.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 201

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) voderady.eu

 

 fotografie

 15.10.2002

 

 

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.2.2012