Zpět na Cerekvice

Kostel sv.Václava

Cerekvice nad Loučnou, politický okres Litomyšl

 

Farní kostel sv. Václava se připomíná již r. 1358. Snad to byla původně kaple. Byla dřevěná. Roku 1576 byla vystavěna kamenná věž (za hraběte Vratislava z Pernštejna) Měla 4 zvony, nejstarší z roku 1473, zvon sv. Václava z roku 1567, malý (klekánský) a ještě jeden menší zvon. Dne 19. května 1840 vznikl rozsáhlý požár, který zničil skoro celou ves. Vyšel ze statku č. 7 (vedle svobodníka) a vítr jej přenesl na faru, kostel a ostatní stavení. Oheň zachvátil skoro celou ves, zůstala jen škola a 6 chalup. Z kostela nezůstalo skoro nic. Byly zničeny zvony, varhany, kancionály, hudební nástroje, oltář i obrazy.

Podařil se zachránit jen archiv (matrika).  Byla povolena stavba nového kostela roku 1845 a rozpočet byl stanoven na 13839 zlatých. Roku 1846 byl zhotoven stavební plán a roku 1847 se počal stavěti kostel nový už zděný, prostornější, který stojí dodnes. 22. prosince 1850 byl slavnostně vysvěcen, aby sloužil na další léta všem věřícím. Nové zvony posvětil královéhradecký biskup na jména Václav, Antonín a Kajetán. Oltář zůstal na počátku holý. Ostatní výzdoba a zařízení byly pořízeny v pozdějších letech za přispění vrchnosti a z milodarů. Po dobu stavby bydlelo duchovenstvo ve mlýně v Hrušové. Služby boží se konaly střídavě v kapli v Hrušové a v Bučině. Za 144 let se výzdoba kostela změnila. Za hlavním oltářem byla zazděná pískovcová deska přenesená ze staré zvonice, na níž jsou znaky pernštějský a Marie Manrique de Lara. Nad oltářem je obraz Zavraždění sv. Václava u dveří staroboleslavského kostela.

Po první světové válce bylo zavedeno elektrické osvětlení. V posledních letech – 1986 došlo k opravě fasády a v devadesátých letech bylo zavedeno rozhlasové zařízení.

Zdroj: cerekvice.eu (18.2.2012)

 

 

 http://cerekvice.eu/image/oltar1.jpg 

 

http://cerekvice.eu/image/oltar2.jpg 

 

 

  

 

5.7.2001

 

 

27.2.2011

 

 

Jaromír Lenoch © Aktualizace 27.2.2011