Kód CZ

Cerekvice nad Loučnou

Kostel sv.Václava >>

Farní, uváděn 1358, od r. 1567 farní, po požáru celé obce r.1842 vystavěn empírově

 

Hřbitov

U silnice procházející obcí

 

Fara

U kostela

 

[Starý hřbitov]

Kolem kostela, zrušený, dnes parkov úprava

 

Socha Krista

U kostela-pomník z původního hřbitova

 

Socha sv.J.Nepomuckého

Na návsi před poštou, 1763

 

Železný kříž

U kostela

 

Socha P.Marie s Ježíškem

u Obecního úřadu

 

 

Pamětní deaka obětem I.sv.války

Nad vchodem staré školy Nápis : OBĚTEM VÁLKY 1914 – 1918 / Kadlčík Josef č.64, Beneš František č.38, Boháč Jan č.70, Brychta Josef č.28, Hruška Rudolf č.73, Janko Jan č.46, Jílek Josef č.63, Jílek Josef č.99, Kadlčík Fr. č.64, Jílek Václav č.52, Košnar Václav č.52, Ludvíček Jan č.108, Novák Frant. č.9, Pravec Alois č.58, Střítezský V. č.36, Vokoun Josef č.39

 

Památník obětem okupace

naproti hospodě přes silnici

 

Památník obětem II.sv.války -hrob

Na hřbitově, Nápis : ŽALUJEME!  / Zde v Pánu odpočívají  / JAN KABRHEL *22.6.1923 / VÁCLAV HRUBEŠ *24.9.1905 / JOSEF NOVOTNÝ,  / 27.4.1909 / Byli popraveni 5.5.1945 v předvečer svobody. / NEZAPOMENEME!

 

Hrob Rudoarmějce

Na hřbitově, bez nápisu

 

Bývalá škola

Na návsi, dnes pošta.Dvoupodlažní budova původně pseudogotická,s mělkým rizalitem .Břízolitová fasáda hladká.

  

 

Kampelička

Dnes obecní úřad

 

Mlýn-pila

Pod kamenným mostem

image069.jpg

 

Škola

1939. Funkcionalistická budova

 

Budova nádraží

Za průmyslovou zónou-bývalým cukrovarem

 

Vlaková zastávka

Jednoduchá stavba s původním provedením zasklené výplně

 

[Hostinec ]

U autobusové zastávky v centru obce stával na místě dnešního parčíku. Býval tu kinosál.

 

Hostinec

U nádraží. Dvoupodlažní obdélníková budova s eklektickou fasádou. Již na katastru Hrušové v části která je souvislým pokračováním Cerekvice.

 

Bývalý cukrovar a rafinérie

1873-5. Areál na hranici okresu, zrušen 1973

 

Kamenný most

1830. Přes Loučnou u mlýna na původní hlavní silnici. S jediným obloukem. Novodobé typizované ocelové zábradlí.

 

Dům č.p.5

Na návsi, se zajímavou štukovou fasádou, typickou pro tuto oblast.

 

Dům č.p.11

Archaický s dochovanou dymnou jizbou, na návsi

 

Dům č.p.13

1841

 

Dům č.p. 64

Kárských

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad Litomyšl

 

znak obce Budislav

Historie obce

292 m.n.m.

První historická zmínka o obci 1132 (1167 ??) kdy kníže Soběslav I. věnoval obec litomyšlskému klášteru, ležela na trase tzv. Trstěnické stezky, která byla v té době jednou ze spojnic Moravy a Prahy.

1307 - zaznamenán pobyt vojska císaře Albrechta

1366 - první známý rychtář Niklin

1421 - zaznamenán průchod husitských vojsk kdy vyplenila kartuziánský klášter v nedaleké obci Tržek

1429 - vyhoření obecního mlýna

1680 - existence farní školy (farní kronika)

1722 - cerekvický občan luterán Martin Korda byl odsouzen k pokutě 200 zlatých za přechovávání zakázaných knih

1794 - postavena nová obecná škola; dvoutřídní od r. 1875

1798 - pobyt ruského vojska. Na faře byl ubytován velitel Borodin

1813 - vesnicí vedeno mnoho tisíc zajatých francouzů po bitvě u Lipska

1840 - ničivý požár zasáhl téměř celou obec

1866 - průchod prchajících rakouských vojsk z bitvy u Hradce Králové

1876 - zřízen první poštovní úřad v české části litomyšlska

1880 - založena místní školní rada

1882 - zahájena činnost železniční dráhy Choceň - Litomyšl

1886 - založena tělocvično-hasičská jednota

1914-18 - 1. světová válka - zahynulo 16 cerekvických občanů

1945 - květnové události - zahynulo 6 občanů

1950 - založeno JZD

1980 - obec se stává střediskovou (sdružuje 4 obce)

1990 - osamostatnění obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 903

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

2006

813

 

 

www.cerekvice.eu

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

3) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A) karsky-cerekvice.unas.cz

B) chocen-litomysl.cz

C) vismo.obce.cz

D) vets.estranky.cz

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.2.2012