Bílý Potok

(Weissbach)

Osada: Kohout

[Kostel sv.Mikuláše] E)

13.stol., zbořen 1893. z období přechodu od románského ke gotickému stylu. Kaplanství bylo povýšeno na farnost roku 1862. Kostel byl v éře zápasu katolické církve, resp. vratislavského biskupství s Bismarkovou proticírkevní politikou zbořen a na jeho místě byl roku 1895 pod patronací kardinála Georga Koppa vystavěn kostel nový v pseudohistorickém slohu.

http://www.kulturnidumjavornik.cz/images/micka/B%C3%ADl%C3%BD%20potok/05_star_kostel.jpg

 

Kostel sv.Vavřince B) F)

postavený v letech 1893-1894 na místě původního chrámu sv.Mikuláše ze 13.století, výrazně neorománská stavba. V roce 1874 nastoupil na faru v Bílém Potoce farář Albert Engelbrecher a zjistil, že kostel je pro asi 900 obyvatel příliš malý a jeho stavba ve špatném stavu.1893–1895 se staví nový kostel. Plány nového kostela pořídil vídeňský architekt, stavbu provedl stavitel Alois Utner z Javorníku.

http://zdenek.hys.cz/Bily%20Potok/album/slides/Bily%20Potok%20(12).jpg http://zdenek.hys.cz/Bily%20Potok/album/slides/Bily%20Potok%20(2).jpg

 

Fara B)

Od 1579

 

Výklenková kaplička

U křižovatky na Javorník

 

Výklenková kaplička

U silnice k hranicím

 

Výklenková kaplička

U silnice k hranicím těsně za obcí

 

Kamenný kříž D)

Před kostelem

 

Kamenný kříž

U silnice proti kostelu

http://zdenek.hys.cz/Bily%20Potok/album/slides/Bily%20Potok%20(9).jpg

 

Kamenný kříž

U č.p.77

 

Boží muka B)

(kulturní památka)

 

Boží muka B)

(kulturní památka)

 

Obrázek Krista

Před č.p.32

 

Společný hrob obětí B) E)

pochodu smrti u jižní strany kostela (kulturní památka). Sedm vězňů, kteří se zde stali oběťmi tohoto pochodu, je pochováno ve společném hrobě na místním hřbitově u jižní strany kostela (kulturní památka). Původní společný hrob byl objeven na bývalém mrchovišti.

http://www.kulturnidumjavornik.cz/images/micka/Bílý%20potok/obetem.jpg

 

Památník obětem 1.sv.války E) F)

od Engelberta Kapse (1888-1975) stojí na návsi v Bílém Potoku před kostelem sv. Vavřince

http://zdenek.hys.cz/Bily%20Potok/album/slides/Bily%20Potok%20(5).jpg

 

Hrob Rudolfa Rittera E)

Na hřbitově, herec, majitel usedlosti č.p.9

http://www.kulturnidumjavornik.cz/images/micka/Bílý%20potok/ritthrob.jpg

 

Vila Rudolfa Rittnera B) E)

(tzv. "Rittnerův zámeček") čp. 90, ve stylu arts and crafts, postavena v letech 1903-1908 (kulturní památka). místní rodák, úspěšný herec evropského renomé a dramatik Rudolf Rittner (30.6.1869 – 4.2.1943). Po ukončení herecké dráhy (v roce 1908) se vrátil do Bílého Potoka a nechal si podle vlastního návrhu vystavět bizarní zámeček (postaven v letech 1903 -1908, kulturní památka), který je nazýván „Kozí hrádek“, protože zde pěstoval vedle drůbeže i kozy. Součástí zámečku byla krásná zahrada s rybníčkem. Rudolf Rittner je pochován na místním hřbitově ač si přál, aby jeho tělo bylo po smrti spáleno a jeho prach rozhozen kolem rybníčka v jeho zahradě. Pouze nenápadná náhrobní deska připomíná, že je zde pochován slavný německý herec.

 

http://www.kulturnidumjavornik.cz/images/micka/Bílý%20potok/hradek.jpg 

 

Rychta D)

U kostela

 

Stará škola E)

Č.p.14, Dá se předpokládat, že se stavbou kostela vznikla i škola. První zmínku o existenci školy máme ale až z roku 1579, kdy Joachim Tschirnin z Fuchswinklu přislíbil přispět na stavbu školy a fary. Ke stavbě druhé budovy nedošlo. Zdá se, že škola existuje, když sem dochází a vyučuje učitel z Javorníka.

Kolem roku 1638 vyučuje javornický kantor, který zároveň vede účty kostela. 1761 došlo ke stavbě jednotřídní školy, kde se vyučovalo až do roku 1803. Pro nedostatek místa následovala přestavba tohoto domu. V roce 1810 byla pod patronací vratislavského biskupa postavena zcela nová škola, do které chodilo v roce 1820 133 dětí. 1876 bylo opět málo prostoru a tak se za starosty Franze Rittnera 1880 rozhodlo postavit dvoutřídní školu s bytem pro učitele.

http://www.kulturnidumjavornik.cz/images/micka/Bílý%20potok/03_Stará%20škola.jpg

 

Nová škola E)

Č.p.16

http://www.kulturnidumjavornik.cz/images/micka/Bílý%20potok/03_Nová%20škola.jpg

 

 

Stodůlka

Se zaklenutými okny

 

Lihovar E)

Zrušen po 1945. v roce 1848 vznikla družstevní palírna a roku 1858 byl otevřen lihovar

http://zdenek.hys.cz/Bily%20Potok/album/slides/Bily%20Potok%20(16).jpg

 

Celnice E)

Po 1945 mateřská škola

http://www.kulturnidumjavornik.cz/images/micka/Bílý%20potok/10_BlPotok_1.jpg

 

Pošta E)

Č.p.7

http://www.kulturnidumjavornik.cz/images/micka/Bílý%20potok/10_Bílý%20Potok_2.jpg

 

 

Zpět na okres

 Panství

 Politický okres Jeseník, s.o.Javorník

1961 Okres

1976 Část Javorníku

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce >> B)

1310 Wyzbach

Bílý Potok se poprvé připomíná roku 1310 pod jménem Wyzbach; tehdy tu již bylo 20 lánů, kostel a zákupní fojtství. Patřil od počátku do majetku vratislavského biskupství a roku 1420 se připomíná jako součást panství Jánský Vrch, u něhož část vsi zůstala až do zrušení patrimoniální správy roku 1850. Jiná část vsi, vzniklá zřejmě ze statků fojtsví, byla biskupským lenním statkem: poprvé se to roku 1527 připomínají jako leníci David Grozner a Kašpar Zedlitz. Vlastníci léna se velmi rychle střídali - ve druhé polovině 18. století to byli von Rothkirchové, von Gilgenheimové, svobodní pánové Stillfriedové, von Mannsteinové -, až roku 1797 léno přešlo do nešlechtických rukou. Posledním majitelem před rokem 1848 byl zakladatel Lázní Jeseník Vincenz Priessnitz, který Hamberk a Bílý Potok koupil od Antonína von Wyschetzkyho roku 1841.

Množství usedlostí půdorysu L.

 

 

Rok

obyv.

domů

1869

992

 

1880

990

1890

874

1900

827

1910

853

1921

808

1927

403 N 

 

1930

772

 

1936

736

1947

503

 

1950

453

1961

457

 

1970

348

 

1980

274

1991

282

2001

281

 98

 

www odkazy

  

literatura a prameny

 1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) cs.wikipedia.org (10.4.2014)

C) turistika.cz (10.4.2014)

D) panoramio.com (10.4.2014)

E) kulturnidumjavornik.cz (7.5.2014)

F) zdenek.hys.cz (7.5.2014)

 

 fotografie

 

 

Kohout

(Hamberk, Hahnberk)

Kaple B) E) F)

Zchátralá. 1881-1882, byla 2x v roce bílopotockým farářem sloužena bohoslužba.

http://www.kulturnidumjavornik.cz/images/micka/B%C3%ADl%C3%BD%20potok/07_kaple%20Hahnberg.jpg http://zdenek.hys.cz/Osada%20Kohout/album/slides/100_3528.JPG

[Kaple zv.Exnerova] E)

Kapli postavil v roce 1867 na svém pozemku na okraji lesa sedlák Johann Exner z vděčnosti za záchranu jeho ženy při onemocnění tyfem. Oltářní obraz, namalovaný malířem Bauchem z Vidnavy, představoval „Matku Boží bolestnou“

http://www.kulturnidumjavornik.cz/images/micka/Bílý%20potok/12_Exnerovakaple.jpg

 

Kamenný kříž E)

U kaple

http://www.kulturnidumjavornik.cz/images/micka/B%C3%ADl%C3%BD%20potok/07_kaple%20Hahnberg.jpg

 

Velkostatek B) F)

Barokní, zchátralý

http://zdenek.hys.cz/Osada%20Kohout/album/slides/100_3500.JPG

 

Zámeček B) F)

Při velkostatku

http://zdenek.hys.cz/Osada%20Kohout/album/slides/100_3504.JPG http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=67507

 

 

Historie B)

Osadou Bílého Potoka je Kohout (do roku 1949 Hamberk, něm. Hahnberg) na severozápad od Bílého Potoka (jediná silnice odtud však vede přímo do Javorníka). Byl založen kolem panského dvora, respektive malého zámku. Ten byl pak sídlem vrchnosti, a proto se lennímu statku Bílý Potok často říkalo statek Hamberk.

Kromě jednoho domu a velkostatku osada zcela zanikla. Leží na samé hranici s Polskem.

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.4.2014