Kód CZ

Benešov

Kostel sv.Mikuláše

Před 1350, přestavěn v 15. a 17.stol., opraven 1898 a 1902

 

Zvonice

U kostela

 

Piaristická kolej

1703-17

 

Kostel sv.Anny

Piaristický, barokní 1705-10 J.B.Alliprandi

 

Klášter minoritů

Zříceniny kol.1375

 

Kostel sv.Alžběty

Špitální 13.stol., přestavěn 1677, po požáru 1826 přestavěn na hostinec

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

Se sochou světce po 1750

 

Synagoga

Kol.1850, modlitebna církve čsl

 

Židovský hřbitov

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Před hostincem Na klinice 1712, poškozena 1921

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Při kostele sv.Alžběty poč.18.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Při piaristickém kostele, po 1730

 

Pomník M.Jana Husa

1932 M.Suchánek

 

Památník padlým

B.Benda

 

Pomník letce Malkovského

J.Pelikán

 

Hrobka Burdových

L.Kofránek a K.Pokorný

 

Radnice

Před 1750, zcela přestavěna 1850

 

Spořitelna

1926 O.Novotný, plastiky B.Stefan.

 

Nemocniční pavilon TBC

1905

 

Chirurgický pavilon

1937

 

Královský zemský odbor pro pozemní stavby

Přest.1936

 

Pokračovací škola

E.Tichý

 

Nemocniční pojišťovna

Se sochamin J.Palouše

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Benešov, s.o.Benešov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 7828

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1)      Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)     Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.7.2013