Kód CZ

Okrouhlice

Kostel sv.Vavřince

Barokně upraven 1740

 

Zvonice

1751

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Benešov, s.o.Benešov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

115 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1)     Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)     Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.7.2013