Hřebečsko

image004

Tyto stránky jsou připraveny jako rozšíření hlavního úkolu

http://www.soupispamatek.com/

pro propagaci a oživení historie a povědomí tohoto regionu.

Články a publikace jsou sbírány a uveřejněny pouze s úmyslem jejich větší popularizace, není tak činěno s úmyslem osobního zisku ani poškození autorů. Naopak.

 

image006

 

památky a historie

„zmizelého“ regionu

na pomezí Čech a Moravy

image008

 

Přejít na:

Soupis veškerých památek Hřebečska

Obce a města na Hřebečsku a všechny jejich památky

Fotoalbum obcí

současná i historická vyobrazení z jednotlivých obcí

Architektura a umění na Hřebečsku

Ddle uměleckých slohů

 

Publikace:

image007
Moravská Třebová v dějinách

Rudolf Hikl, 1948

10.2.2006
x
image008
Moravská Třebová náčrt jejích dějin
Rudolf Hikl, 1949
26.2.2006
xx
image008
Moravská Třebová

Oliva Pechová, 1957

10.2.2006
x

image008

Hřebečské baroko

MUDr. Ladislav Loubal, Moravská Třebová, březen 1996

9.2.2006 

o

image010

Dějiny obce Dětřichov

Jiří Němeček, Společnost ochránců památek ve Výchovních Čechách, 1998

9.2.2006 

o

image010

Svitavy 700 let města

Vlastivědný sborník, kolektiv, 1956

24.2.2006

xx

Politický okres Litomyšl

Soupis památek hist. A uměleckých, 1907

Politický okres Polička

Soupis památek hist. A uměleckých, 1910

Politický okres Lanškroun

Soupis památek hist. A uměleckých, 1935

Moravskotřebovsko, Svitavsko

Vlastivěda moravská, 2002

Jevíčsko

Vlastivěda Moravská, B.Popelka, 1912

Das Politische Bezirk M.Trübau

A.Czerny, 1904

Dějiny města Svitav a okolí

C.Lick, 1894

Krajem koruny země

Vlastivěda Lanškrounska, 2002

Kronika města Svitav

R.Fikejz, V.Velešík, 2006

 

Dějiny objektů

Kostel sv.Jakuba Staršího a sv.Filomeny v Koclířově

 

 

Články:

K dějinám tvrze v Horních Libchavách
František Musil, Štěpán Gilar, in.Pomezí Čech a Moravy 5, 2002
8.2.2006
o
Záchranný archeologický výzkum na nádvoří zámku v Moravské Třebové
Jaroslav Hudec, in.Pomezí Čech a Moravy 2, 1998
10.2.2006
o
Dvě pečetidla svitavských hrnčířů ze 17.stol. ve sbírce Slezského zemského muzea v Opavě

Karel Müller, in.Pomezí Čech a Moravy 3, 1999

10.2.2006
o
Emporové kostely s podélnou dispozicí a jejich příklady na okrese Svitavy
Petr Kovařík, in.Pomezí Čech a Moravy 4, 2000 (část)
10.2.2006
xx
Historie papíren na řekách okresu Svitavy
Miroslav Kučera, in.Pomezí Čech a Moravy 4, 2000 (část)
15.2.2006
o

pozn

Lidová architektura v oblasti Svitav, Moravské Třebové a Lanškrouna

OTAKAR MÁČEL, Ksppop, Brno, in: Národopisné aktuality roč. XVII. - 1980, č.1

26.12.2006
o
Vývoj lidového domu v oblasti Svitav, Moravské Třebové a Lanškrouna
OTAKAR MÁČEL, Ksppop, Brno, in: Národopisné aktuality roč. XVII. - 1980, č. 3
26.12.2006
o
Německé dějepisectví Hřebečska od konce 19.stol. do roku 1945
Milan Skřivánek, in.Pomezí Čech a Moravy 1, 1997
8.2.2006
x
Mikuláš Aleš a Litomyšlsko
Otakar Aleš Kukla, in.Pomezí Čech a Moravy 2, 1998
10.2.2006
xx

Hřebečsko-region který zmizel

Marie Macková, In.Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Serie C, Faculta humanitních studií, Supplement 3 (2000) 2001

16.2.2006

o

K politickému vývoji na Moravskotřebovsku v letech 1918-1945
František Vašek, in.Pomezí Čech a Moravy 2, 1998
10.2.2006
x
Osidlování Svitavska v letech 1945-1947
Vladimír Velešík, in.Pomezí Čech a Moravy 4, 2000
11.2.2006               
x
K tzv.lidovému soudu v Lanškrouně v květnu 1945 a jeho dozvuku počátkem padesátých let
Milan Skřivánek, in.Pomezí Čech a Moravy 2, 1998
15.2.2006               
x

Kdyby mě odsunuli, žila bych ve svobodě

Leopoldina Gasparová, In:Hospodářské noviny, příloha Víkend 39/2003

16.2.2006

o

Průmyslová úzkorozchodná železnice Mladějov na Moravě –Hřebeč, historie, současnost a výhledy do budoucna
Radoslav Kolomý, in.Pomezí Čech a Moravy 1, 1997
8.2.2006
xx
Aktivity litomyšlské školy restaurování a konzervačních technik v Mor.Třebové v letech 1994-6

Jiří Kaše, David Zeman, in.Pomezí Čech a Moravy 1, 1997

10.2.2006
o
Jaspisy a acháty z okolí Moravské Třebové

Jiří Zimák, Ilja Pek, in.Pomezí Čech a Moravy 2, 1998

10.2.2006
x
Městské muzeum v Moravské Třebové po roce 1989
Jana Martínková, in.Pomezí Čech a Moravy 2, 1998
10.2.2006
x
Krajinou severovýchodních Čech (části z Hřebečska)
Jan Vítek, Oftis Ústí nad Orlicí 2003
26.2.2006
x
OBSAH MORAVSKOTŘEBOVSKÝCH VLASTlVĚDNÝCH LISTŮ 1968-2005 zde
10.2.2006
o

 

Omluva krajině

 

 

 

Odkazy

www.zwittau.de

www.schoenhengstgau.de

 

Založeno 2006 © Jaromír Lenoch

 

https://www.facebook.com/images/fb_icon_325x325.png