Kód CZ

Žlutice

(Luditz)

Připojené: Knínice, Protivec, Ratiboř, Skoky, Verušice, Veselov, Vladořice, Záhořice, Dolánky, Mlyňany

Kostel sv.Petra a Pavla

Gotický, loď 1447, 1660 se zřítila věž

 

Kostel Nejsv.Trojice

Na hřbitově, 1874, neorománský, věž 1902, na místě staršího 1590 který vyhořel

 

Špitální kaple

Přistavěna ke špitálu 1448

 

Zámecká kaple sv.Václava

Po požáru zámku 1761 byla obnovena ale za Josefa II byla zrušena a zchátrala

 

Děkanství

Č.p.97, 1767-9, patrová budova se sedlovou střechou, malované stropy v patře

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

Nad městem při silnici na Toužim, neorománská rotunda

 

Kaple

Barokní, kol.1700

 

Kaple sv.Šebestiána

U silnice k Bochovu, 1713, přestavěna 1860

 
Sloup Nejsv.Trojice
Na náměstí, barokní trojboký jehlan, 1701-4, zábradlí 1854, se sochami sv.Václava, sv.Ludmily a bl.Hroznaty
 

Socha sv.Barbory (nebo sv.Kateřiny)

Před čp.272, barokní

 

Kamenný kříž

U silnice k Toužimi, se sochou P.Marie, 1851

 

Boží muka

U silnice k Bochovu, trojboká, 1.pol.18.stol.

 

Boží muka

U silnice k Bochovu, hranolová, s dvěma patry výklenků 1.pol.18.stol.

 

Smírčí kámen

Proti Panskému dvoru, s hrubě tesaným korpusem

 

Smírčí kámen

Proti Panskému dvoru

 

Smírčí kámen

Proti Panskému dvoru

 

Deska

Ze zbořené Chyšské brány, s kalichem a městským znakem 1532, na čp.42

 

Deska

s kalichem a městským znakem na kovárně pod Hrábím

 

Městský hrad

 

Hrad Mazanec

 

[Zámek]

Před  1537, před 1622 přestavěn, 1732 ztratil sídelní funkci a po požáru 1761 nebyl obnoven. Materiál byl použit pro stavbu děkanství

 

Opevnění

1454 zesíleno

 

[Horní brána]

Zbořena v 1.pol.19.stol.

 

[Chyšská brána]

Zbořena v 1.pol.19.stol.

 

[Vodní brána]

Zbořena v 1.pol.19.stol.

 

[Paví brána]

Zbořena v 1.pol.19.stol.

 

Radnice

Č.p.144, z poč.16.stol., 1573 v tomto měšť.domě zřízena radnice, obnovena po požáru 1779, patrová řadová, mansardová střecha

 

Špitál

1441

 

Dům č.p.1

Poč.16.stol.patrový, barokní, mansardová střecha 

 

Panský dvůr

U silnice do Bochova, raně barokní, 1680,po 1945 adaptován

 

Kovárna

Pod Hrábím kamenem

 

Muzeum

 

Zámecká zahrada

Původní brány do zahrady z náměstí

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žlutice, s.o. Žlutice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka 1186, 1214 jako městečko

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2008 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.4.2012