Kód CZ

Záhoří

(Serles)

[Kaple P.Marie Královny Míru] Zdroj D)

1918

Záhoří - kaple Panny Marie Královny Míru | kaple Panny Marie Královny Míru v roce 1963

 

[Železný kříž] Zdroj D)

stával ještě v roce 1977 proti ceduli s názvem vsi při silnici na Vahaneč na jižním okraji vsi

 

[Tvrz] Zdroj D)

První písemná zmínka o vsi Záhoří (Serles) pochází z roku 1264, kdy na zdejší tvrzi seděl Bohuslav ze Záhoří, připomínaný zde ještě v roce 1278. V roce 1378 císař Karel IV. koupil v tomto kraji několik statků, mezi kterými byl patrně i zdejší statek, který poté propůjčil jako léno Borešovi z Rýzmburka. K roku 1379 je jako držitel zdejší tvrze uváděn Rudolt ze Záhoří a v letech 1462 a 1464-1465 Jan Špán mladší ze Záhoří. Roku 1487 je zdejší zboží uváděno u panství hradu Hartenštejn. V 16. století již patřilo zboží Záhoří k Čichalovu. Roku 1578 se o vsi Záhoří mluví v souvislosti s nedalekou Skřipovou a v roce 1579 je Záhoří zmiňováno spolu se vsí Lukami. V roce 1603 získal Záhoří Jindřich Huvar z Lobenštejna. V roce 1623 byl synům Jindřicha Huvara z Lobenštejna statek pro účast na českém stavovském povstání zkonfiskován. Později bylo však Záhoří vráceno jejich sestře Barboře. V roce 1629 jsou jako součást zboží zdejší tvrze uváděny čtyři poddaní v Záhoří a jeden ve Vítkovicích. Roku 1652 prodala Barbora panství Evě Markétě Mirošovské. Tehdy se zdejší tvrz připomíná naposledy. V roce 1665 prodala Eva Markéta Mirošovská Záhořice k panství Údrč, u něhož zůstaly poté až do roku 1848. Zdejší tvrz poté ztratila svou vojensko-správní funkci a patrně zanikla. Později se zde připomíná již jen údrčský panský dvůr.

 

Dům č.p.20 Zdroj C)

Záhoří (Serles) |  Záhoří u Větrušiček, bývalý statek čp. 20

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žlutice, s.o. Žlutice

1961 Okres Karlovy Vary

Část Verušiček

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1378

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

100 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (20.7.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.7.2016