Kód CZ

Valov

(Horní a Dolní)

(Wohlau)

[Kaplička] Zdroj D)

stála ještě r. 1993, později rozbořena

 

[Tvrz] Zdroj D)

Zanikla po 1620

 

[Usedlost] Zdroj D)

V rozvalinách

http://zanikleobce.cz/detail_img.php?i=222417

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žlutice, s.o. Bochov

1961 Okres Karlovy Vary

Část Bražce

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C) Zdroj D)

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1381.

Ves s tvrzí se poprvé připomíná při projednávání pozůstalosti Radímka z Valova roku 1381. Na konci 14. a během 15. st. se zde připomínají další zemanské rody (Pěšíkové z Miřetic, Patákové z Očihova a později opět Valovští). V roce 1474 koupil Valov od Jiřího z Valova Jindřich Haugvic a připojil ho k sousednímu Radošovu. Od něho získalo statek roku 1476 město Žlutice pro svůj špitál, jemuž až do roku 1850 patřil. Později se o Valově často mluví v souvislosti se zdejšími rybníky a množstvím dobrých ryb, které se odtud vozily do Žlutic. V r. 1542 si město dalo Valov vložit do obnovených desek zemských a tehdy je poprvé uvedena zdejší tvrz. Na počátku třicetileté války (1620) byl zdejší dvůr úplně vypleněn a vypálen polskými žoldnéři v císařských službách a přitom zanikla i tvrz. V r. 1834 byl dvůr rozprodán a tehdy snad zmizely i poslední zbytky tvrze. V padesátých letech 20. st. byla většina obce srovnána se zemí v souvislosti se vznikem VVP Hradiště.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

91 N

 

1930

 

 

1950

42 

 

1961

 

 

1970

 

 

2004

2

2015

1

1

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (19.7.2016)

D) zanikleobce.cz (19.7.2016)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.7.2016