Kód CZ

Valeč

(Waltsch)

Připojené obce: Jeřeň, Kostrčany, Nahořečice,Velký Hlavákov

Kostel Nejsv.Trojice Zdroj 2)

Zámecký, barokní, 1710-28

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Church_of_the_Holy_Trinity_in_Valec.JPG/800px-Church_of_the_Holy_Trinity_in_Valec.JPG

 

Kostel Narození sv.Jana Křtitele Zdroj 2)

Přestavěn barokně 1694-6, věž 1708

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Kostel_Narozeni_svateho_Jana_Krtitele_Valec_2.JPG/800px-Kostel_Narozeni_svateho_Jana_Krtitele_Valec_2.JPG

 

Fara Zdroj 2)

U zámeckého kostela, barokní, 1701, patrová s mansardovou střechou

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Fara_Valec.JPG/800px-Fara_Valec.JPG

 

Hřbitov Zdroj 2)

Kolem kostela Narození sv.J.Křtitele, zrušený

 

Hřbitov Zdroj 2)

Za městečkem

 

Kaple P.Marie Bolestné Zdroj 2)

Pozdně barokní, 1751 na hřbitově

Valeč - kaple Panny Marie Bolestné |

 

Výklenková kaple Zdroj 2)

U silnice před farou, barokní

Valeč (KV) 0180.jpg

 

Výklenková kaple Zdroj C)

Valeč (KV) 0207.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

Před vchodem na hřbitov barokní, u kostela

 Valeč (KV) 0229.jpg

 

Socha sv.Jana Křtitele Zdroj 2)

Před vchodem na hřbitov barokní

 Valeč (KV) 0231.jpg

 

Socha světce se dvěma anděly Zdroj 2)

Před vchodem na hřbitov barokní

 Valeč (KV) 0230.jpg

 

Mariánský sloup Zdroj 2)

Barokní, kol.1700

Valeč (KV) 0192.jpg Valeč (KV) 0192.jpg

 

Obelisk Nejsv.Trojice Zdroj 2)

Před zámeckým kostelem, 1727-8, F.M.Kaňka s bohatou fig.výzdobou na zábradlí koule a sochy českých patronů

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Column_of_the_Holy_Trinity_in_Valec.JPG/800px-Column_of_the_Holy_Trinity_in_Valec.JPG

 

                Sousoší Nejsv.Trojice Zdroj C)

                Na obelisku

 

                Socha Zdroj C)

                Na obelisku

 

                Socha Zdroj C)

                Na obelisku

 

                Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj C)

                Na obelisku

Valeč 132.jpg

 

                Socha Zdroj C)

                Na obelisku

 

                Socha Zdroj C)

                Na balustrádě

Valeč 129.jpg

 

                Socha Zdroj C)

                Na balustrádě

Valeč 130.jpg

 

                Socha Zdroj C)

                Nabalustrádě

Valeč 131.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

Při cestě do Libkovic, barokní před č.p.150

 

Socha P.Marie Zdroj C)

Na štítě kostela Nejsv.Trojice

 

Socha Nejsv.Trojice Zdroj C)

Na štítě kostela Nejsv.Trojice

 

Socha Zdroj C)

Na štítě kostela Nejsv.Trojice

Valeč 133.jpg

 

Socha Zdroj C)

Na štítě kostela Nejsv.Trojice

 

Socha Zdroj C)

Na štítě kostela Nejsv.Trojice

 

Socha Zdroj C)

Na štítě kostela Nejsv.Trojice

 

 

[Křížová cesta] Zdroj C)

Při silnici na Karlovy Vary a dál na vrch Kalvárie. tvořilo čtrnáct zastavení rozmístěných v pravidelných intervalech podél pravé strany silnice na Karlovy Vary a dále při bývalé polní cestě na vrch Kalvárie (Kalvarienberg). Zastavení měla původně nízké hranolové pískovcové podstavce s horní zúženou profilovanou hlavicí, stěny podstavců byly zdobeny jednoduchými plochými obdélnými reliéfními rámci a na vrcholech podstavců bývaly osazeny dřevěné kříže. Stavebníkem byl Johann Ferdinand Kager z Globenu, slavnostní vysvěcení proběhlo 15. září 1741.

Po roce 1945 křížová cesta postupně zanikala. Některá zastavení se nedochovala, z některých zbyly jen části podstavců. Podstavec VIII. zastavení křížové cesty byl použit jako sokl nově vztyčeného pískovcového kříže na kamenné zídce u cesty v části města zvané Nový Svět. Další sokl z některého ze zastavení byl druhotně použit jako podstavec železného kříže na místě strženého pomníku obětem 1. světové války na prostranství u farního kostela Narození svatého Jana Křtitele na náměstí uprostřed města. Zachován na svém místě byl podstavec III. zastavení, na jehož vrcholu je dnes posazen sokl dalšího zastavení zaniklé křížové cesty.

 

Pomník Fr.Ant.hraběte Šporka Zdroj 2)

V parku, 1733, A.Braun

http://ftp.npu.cz/download/1303198499/Vale%C4%8D++Pomn%C3%ADk+hrab%C4%9Bte+%C5%A0porka.jpg http://ftp.npu.cz/download/1303198500/Vale%C4%8D++souso%C5%A1%C3%AD+s+hrab%C4%9Btem++%C5%A0porkem++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg

 

Památník / milník Zdroj C)

Valeč (KV) 0215.jpg

 

Socha Afrodite Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198490/Vale%C4%8D++Afrodita++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg

 

Socha Árese Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198490_rkhd/Vale%C4%8D++%C3%81res++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg 

 

Socha Atyse a Ia Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198490_peni/Vale%C4%8D++Atys+a+Ia++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg

 

Socha Básnictví Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198490_a9wm/Vale%C4%8D++B%C3%A1snictv%C3%AD++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg

 

Socha Chrononose a Érose Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198494_zpal/Vale%C4%8D++Chronos+a+%C3%89os++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg

 

Socha Chrononose a Seléné Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198494_ofg6/Vale%C4%8D++Chronos+a+Selen%C3%A9++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg Valeč (okres Karlovy Vary), socha (1).jpg

 

Socha Davida Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198491/Vale%C4%8D++David++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg Valeč (okres Karlovy Vary), socha (2).jpg

 

Socha Deméter Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198491_us3m/Vale%C4%8D++Dem%C3%A9ter++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg

 

Socha Didó Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198491_47ys/Vale%C4%8D++D%C3%ADd%C3%B3++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg

 

Socha Dionýse Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198492/Vale%C4%8D++Dion%C3%BDsos++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kaldrubech.jpg Valeč (okres Karlovy Vary), socha (4).jpg

 

Socha Dionýse a Perseofoné Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198492_jq2r/Vale%C4%8D++Dion%C3%BDsos+a+Persefon%C3%A9++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg

 

Socha Filosifie Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198492_xnus/Vale%C4%8D++Filozofie++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg 

 

Socha Heraklese Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198493/Vale%C4%8D++H%C3%A9rakles++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg

 

Socha Hermés a Afrodita Zdroj C) Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna

http://ftp.npu.cz/download/1303198494/Vale%C4%8D++Herm%C3%A9s+a+Afrodita++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg 

 

Socha Lstivosti Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198495/Vale%C4%8D++Lstivost++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg

 

Socha Marnivosti Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198495_wt6y/Vale%C4%8D++Marnivost++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg

 

Socha Meleagros a Atalanty Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198495_tt1t/Vale%C4%8D++Meleagros+a+Atalanta++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg 

 

Socha Obětování Ifigenie Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198496/Vale%C4%8D++Ob%C4%9Btov%C3%A1n%C3%AD+Ifigenie++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg

 

Socha Olympose Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198496_fb7s/Vale%C4%8D++Olympos++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg Valeč (okres Karlovy Vary), sochy (2).jpg

 

Socha Pana Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198496_j3gg/Vale%C4%8D++Pan++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg 

 

Socha Persea a Andromedy Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198497/Vale%C4%8D++Perseus+a+Andromeda++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg 

 

Socha Polymnie Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198498_epgm/Vale%C4%8D++Polymnia++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg

 

Socha Satyr Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198499_79gd/Vale%C4%8D++Satyr++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg Valeč (okres Karlovy Vary), socha (3).jpg

 

Socha Silénós Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198499_798d/Vale%C4%8D++Sil%C3%A9nos++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg 

 

Socha Skromnosti Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198499_hgdw/Vale%C4%8D++Skromnost++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg

 

Socha Věrnosti Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198501_gmsa/Vale%C4%8D++V%C4%9Brnost++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg

 

Socha Závisti Zdroj E)

V zámeckém parku, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198489/Vale%C4%8D++Z%C3%A1vist++origin%C3%A1l+ulo%C5%BEen%C3%BD+v+Kladrubech.jpg

 

 

Sochy Velryb Zdroj E)

V zámeckém parku na vodní kaskádě, kopie od M.B.Brauna, originál v Kladrubech

http://ftp.npu.cz/download/1303198501/Vale%C4%8D++Velryby+z+n%C4%9Bkdej%C5%A1%C3%AD+vodn%C3%AD+kask%C3%A1dy.jpg

 

Kašna Zdroj C)

V zámeckém parku

Valec Chateau statues.JPG

 

Bazén Zdroj C)

V zámeckém parku

Valeč 147.jpg

 

Znak Zdroj C)

Nad vstupem kostela

Valeč (KV) 0158.jpg

 

Znak Zdroj C)

Nad vstupem špitálu

Valeč (KV) 0183.jpg

 

Zámek Zdroj 2) Zdroj C)

V místech gotického hradu, přestavěného renesančně. Části zdiva použito při stavbě barokního zámku1695-1712, upraven neobarokně 1895-6. monumentální stavba, po 1945 vyhořel.

Václav Štampach ze Štampachu vystavěl renesanční zámek, jehož podoba už dnes není známa. Poté, co se Václav Štampach zúčastnil stavovského povstání a v roce 1622 odešel ze země, byl zámek zkonfiskován. Valeč však roku 1623 koupila Barbora Štampachová z Poutnova.

Výraznou změnu zámek prodělal za doby knížete Jana Kryštofa Kagera, který na přelomu 17. a 18. století renesanční zámek přestavěl na čtvercový dvoupatrový barokní zámek. Založil také zámeckou zahradu, kterou vybavil teatronem, kaskádovou fontánou a sochami Matyáše Bernarda Brauna. Nedaleko zámku pak nechal vystavět architektem G. A. Biana Rossou v letech 1710–1728 kostel Nejsvětější Trojice. Před jeho průčelím stojí také sloup Nejsvětější trojice od K. M. Kaňky z roku 1725.

V 18. století obýval Valeč rod Kagerovů z Globenu. Zámek prodělal několik úprav v novorenesančním a novobarokním stylu. O to se zasloužil především hrabě Vincent de Thurn - Valssasin. V první polovině 20. století pak ve Valči pobýval Dr. Jan Larisch - Mönnich. Tomu byl roku 1945 zámek zkonfiskován a předán do správy Organizaci politických vězňů. Roku 1947 jej ministerstvo zemědělství přidělilo Ústřednímu ředitelství státních lesů a statků a zámek je posléze používán jako domov pro korejské děti a od počátku padesátých let jako dětský domov. Po požáru 2. dubna 1976 převzalo zámek Krajské středisko památkové péče v Plzni. Rekonstrukce celého objektu však začala až v 90. letech a probíhá dodnes.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Vale%C4%8D_%28KV%29_0186.jpg/1024px-Vale%C4%8D_%28KV%29_0186.jpg Zámek Valeč.jpg

 

Oranžerie Zdroj C)

U zámku

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/Valec_Chateau_greenhouse.JPG/800px-Valec_Chateau_greenhouse.JPG

 

Špitál Zdroj C)

Valeč (KV) 0181.jpg

 

Theatron Zdroj 2)

Na způsob grotty, za sochou Šporka v zámeckém parku

 

Škola Zdroj 2)

Po 1945 kino, 1817-19, barokní

 

Dům Zdroj E)

 

Dům č.p.14

Zámecká ul.

 

Dům č.p.15

Zámecká ul.

 

Dům č.p.16

Zámecká ul.

 

Dům č.p.20 Zdroj C)

Náměstí

Valeč (KV) 0203.jpg

 

Dům Zdroj C)

Valeč (KV) 0205.jpg

 

Dům č.p.31

Podbořabská ul.

 

Dům č.p.33 Zdroj C)

Valeč (KV) 0216.jpg

 

Dům č.p.35 Zdroj C)

Náměstí

Valeč (KV) 0225.jpg

 

Dům č.p.38

Široká ul.

 

Dům č.p.43

Široká ul.

 

Dům č.p.44

Široká ul.

 

Dům č.p.56

Horní ul. roubený

 

Dům č.p.62

Široká ul.

 

Dům č.p.63

Široká ul.

Valeč (KV) 0227.jpg

 

Dům č.p.64 Zdroj C)

Náměstí

Valeč (KV) 0193.jpg

 

Dům č.p.76

Horní ul. roubený

 

Dům č.p.82

Nový svět, s hrázděným patrem

 

Dům č.p.115 Zdroj C)

Náměstí

Valeč (KV) 0219.jpg

 

Dům č.p.119 Zdroj C)

Náměstí

Valeč (KV) 0200.jpg

 

Dům č.p.130 Zdroj C)

Náměstí

Valeč (okres Karlovy Vary), dům číslo 130.jpg

 

Dům č.p.132 Zdroj C)

Náměstí

Valeč (KV) 0190.jpg

 

Dům č.p.136 Zdroj C)

Náměstí

Valeč (KV) 0196.jpg

 

Dům č.p.157

Horní ul.

 

Sýpka

Podbořanská ul.

 

Zámecký park Zdroj 2)

Před 1700, na terase barokní alegorické a mytologické sochy po 1730 dílna M.B.Brauna, po 1960 odstraněny  a umístěny do kláštera v Kladrubech, jejich kopie rozmístěny v parku

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Valec_Chateau_statues.JPG/800px-Valec_Chateau_statues.JPG

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žlutice, s.o. Bochov

1961 Okres Karlovy Vary

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

MPZ

1358, 1514 povýšena na městečko, trojúhelníkové náměstí s kostelem. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1358, jakož o majetku rytířů z Valče. Na městečko byla ves povýšena 2. prosince 1514 Vladislavem Jagellonským. Roku 1570 koupil Valeč Kryštof Štampach ze Štampachu.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

806 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

C) cs.wikipedia.org  (20.7.2016)

D) zamek-valec.cz (20.7.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.7.2016

Předchozí editace: 18.8.2012