Kód CZ

[Tis u Luk]

(Tiβ)

[Kaple P.Marie] Zdroj D)

Na počátku 20. století musela být původní gotická kaple pro špatný technický stav stržena a na jejím místě byla postavena novodobá kaple Panny Marie.

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=173287

 

[Maxův mlýn] Zdroj D)

V údolí potoka Malá Tarasovka pod vesnicí, spojený cestou se vsí i s blízkým Radošovem.

Zpět na okres

Panství Hartenštejn

Panství Andělská Hora

 Politický okres Žlutice, s.o. Bochov

1961 Okres Karlovy Vary

Část Bražce

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj D)

První písemná zmínka o vesnici je z roku 1579, ale uvádí se také rok 1487. Zanikla vysídlením v roce 1953 v důsledku zřízení vojenského újezdu.

První zmínka o vsi Tis pochází z roku 1487, kdy patřila ke hradu Hartenštejn, o něco později k panství Andělská Hora a roku 1588 ke statku Verušičky Heinricha Prollhofera. Berní rula roku 1654 uvádí Tis náležející k panství Luka, které patřilo Anně Barboře Prollhoferové, rozené ze Štampachu. Tehdy ve vsi žilo 6 sedláků, z nichž jeden měl také „rybník pod 1 kopu násady“. Dva poddaní žili tzv. na obci a ze tří chalup jedna po 11 letech zpustla. Celkem bylo ve vsi 18 potahů, 9 krav, 23 jalovic, 3 ovce, 10 prasat a 12 koz. Podle berní ruly zde byla stavení špatná, pole žitná i pšeničná, ale kamenitá a luk měli dostatek. V berní rule se také psalo že „dobytkem a obilím stojí“. Podle mapového podkladu z poloviny 19. století je vidět vzorový půdorys kolonizační vsi. Byla zde vytyčena obdélná náves a z nároží návsi vycházely přístupové komunikace. Ve vytyčených lánech byly postaveny jednotlivé usedlosti. V polovině 19. století byly zastavěny tři strany a na čtvrté, jihovýchodní straně byly jen tři domkářské usedlosti. Tyto pozemky buď nebyly nikdy osazeny, nebo byly v době třicetileté války opuštěny. U prostřed návsi býval rybník a gotická kaple. Usedlosti Tisu tak byly podkovovitě rozestavěny kolem návesního rybníka, větší stávaly na vyvýšině, menší pod rybníkem. V roce 1842 zde bylo 10 větších zemědělských usedlostí a 8 domkařských objektů, které zabraly i část prostoru původně pravidelné návsi. V údolí potoka Malá Tarasovka pod vesnicí býval Maxův mlýn, spojený cestou se vsí i s blízkým Radošovem. Roku 1850 se Tis u Luk stal samostatnou obcí. Na počátku 20. století musela být původní gotická kaple pro špatný technický stav stržena a na jejím místě byla postavena novodobá kaple Panny Marie. V roce 1895 zde žilo na 116 obyvatel, roku 1921 105, roku 1939 91 a roku 1947 58, a roku 1950 ještě 49 obyvatel. Někdy na počátku 50. let 20. století byla obec začleněna do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště, byla vysídlena a postupně bořena až zanikla úplně.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

105 N

 

1930

 

 

1950

49 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (19.7.2016)

D) zanikleobce.cz

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.7.2016