Kód CZ

Svinov

(Schwinau)

Kaple sv.Floriána Zdroj C)

podle návrhu arch. V. Brzoteckého z roku 1827

Svinov - kaple sv. Floriána | zchátralá kaple sv. Floriána ve Svinově před rokem 1993 Svinov kaple sv. Floriána.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj C)

1878, nápis „Zur Ehre Gottes von Johann und Anna Klupp, Schwinau 26, im Jahre 1878“ (Ke slávě Boží od Johanna a Anny Kluppových, Svinov čp. 26, v roce 1878)

Svinov - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého - duben 2013 Svinov - socha sv. Jana Nepomuckého | poničená plastika světce - duben 2013

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Nedaleko sochy, 1915 jej nechali postavit manželé Garkischovi za svého syna Ernsta Garkische, jenž padl v první světové válce. Svědčí o tom nápis na medailonu: „Zur Ehre Gottes und zum Andenken an unseren Sohn Ernst Garkisch. Er fiel in den Karphaten am 23. März 1915, im 23. Lebensjahr. Errichtet von Karl und Aloisia Garkisch aus Schwinau Nr. 26“. (Ke slávě Boží a na památku našeho syna Ernsta Garkische. Padl v Karpatech dne 23. Března 1915, ve věku 23 let. Zřízeno Karlem a Aloisií Garkischovými ze Svinova čp. 26).

Svinov - pamětní kříž Ernsta Garkische |

 

[Památník padlým] Zdroj D)

postaven v roce 1926 podle návrhu neznámého architekta ve svahu nad silnicí proti budově bývalé obecní školy čp. 42 na okrouhlé návsi uprostřed vsi

Svinov - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války ve Svinově před rokem 1945

 

Dům č.p.3 Zdroj C)

 

Dům č.p.18 Zdroj C)

 

Dům č.p.21 Zdroj C)

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žlutice, s.o. Bochov

1961 Okres Karlovy Vary

Část Útviny

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1316

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

241 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (21.7.2016)

D) pamatkyaprirodakarlovarska.cz (21.7.2016)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2016