Kód CZ

Štoutov

(Stadthöfen)

Kostel Všech Svatých

Hřbitovní, gotický, 14.stol., naposledy upravován 1928

 

Kaple

2.pol.18.stol.socha sv.Floriána ve štítě

 

Kaplička sv.Františka

18.stol.

 

Kaple Nejsv.Trojice

1877 s trojbokou zahrádkou okolo

 

Kaplička

U  samoty severně od obce, 1873

 

Výklenková kaplička

U cesty od obce ke kostelu, 19.stol

 
Socha sv.Barbory

U cesty do Novosedel, 1822 s reliéfním poprsím sv.Máří Magdaleny a sv.Šimona na podstavci

 

Železný kříž

Před kapličkou Nejsv.Trojice

 

Boží muka

Před kapličkou sv.Františka, zaoblený hranol s mělkým výklenkem

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žlutice, s.o. Žlutice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

102 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.4.2012