Kód CZ

Skřípová

(Krippau)

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj D)

nechali zřídit v roce 1858 manželé Peter a Johanna Leiszovi z usedlosti čp. 13 na obecním pozemku naproti jihozápadnímu okraji. Na přední straně podstavce je v profilované ornamentální kartuši vysekán značně zvětralý věnovací nápis v němčině se zbytky černé barvy: „Errichtet Zur Ehre H. Johannes von Nepomuk Peter und Johanna Leisz aus Krippau Im Jahre 1858

Skřipová - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého - listopad 2009 Skřipová - socha sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého - listopad 2009

 

[Usedlsot č.p.3] Zdroj D)

Skřipová (Krippau) | usedlost č. 3 Adolfa Rotha v šedesátých letech 20. století

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žlutice, s.o. Bochov

1961 Okres Karlovy Vary

Část Vrbice

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj D)

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1395, kdy je zmiňována ve sporu o dědictví. V roce 1532 je ves uváděna jako součást žlutického panství. Roku 1630 byla Skřipová spojena se zbožím tvrze v Týništi, se kterou byla v roce 1783 připojena k panství Luka. Na základě zákona o obcích ze dne 17. března 1849 se roku 1850 nakonec Skřipová stala samostatnou obcí. Jednalo se o nepravidelně založenou s hospodářskými staveními kolem návsi s obecní kaplí Panny Marie Bolestné. Usedlost č. 3 Adolfa Rotha byla postavena stavitelem Körnerem z Bošova. Farou spadala obec ke kostelu ve Žluticích. Na východním okraji vsi se rozkládal dnes již zaniklý velký Skřipovský rybník (Krippauer Teich) a severně od vsi ještě Malý rybník (Klein Teich), postupně zaorané a přeměněné v pole během druhé poloviny 20. století. Západně od vsi protéká Luční potok (Klein Giessbach). V roce 1946 stávalo ve vsi Skřipová celkem 15 domů a usedlostí. Někdy po roce 1949 byla Skřipová přičleněna pod správu obce Verušičky a po roce 1955 obce Vrbice. Dnes stojí ve vsi pouze 6 domů, ve kterých žijí trvale tři obyvatelé.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

73 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

D) pamatkyaprirodakarlovarska.cz (21.7.2016)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2016