Kód CZ

Luka

(Luck)

Kostel sv. Vavřince Zdroj C)

středověkého původu, barokně přestavěný roku 1722. Jednolodní obdélná stavba s trojboce uzavřeným presbytářem, k němuž na jižní straně přiléhá hranolová, v patře osmiboká věž. V lodi je prkenný malovaný zrcadlový strop, na valené klenbě presbytáře malba Nanebevzetí P. Marie a symboly evangelistů. Hlavní oltář je akantový z doby kolem roku 1700, kazatelna z poloviny 17. století s postavami světců. Vpravo boční oltář sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století. Vlevo boční oltář 14 svatých pomocníků z roku 1759.

Kostel svatého Vavřince

 

Fara Zdroj C)

doložená již v roce 1363

 

Kaple sv. Anny Zdroj C)

Hřbitovní 0,4 km jihozápadně - z roku 1648, obdélná stavba s pravoúhlým závěrem a valbovou střechou. Vnitřní zařízení zničeno léty devastace zloději.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Luka_%28Veru%C5%A1i%C4%8Dky%29%2C_h%C5%99bitov%2C_kaple_%282%29.jpg/800px-Luka_%28Veru%C5%A1i%C4%8Dky%29%2C_h%C5%99bitov%2C_kaple_%282%29.jpg Luka (Verušičky), hřbitov, kaple (1).jpg

 

Hřbitov Zdroj C)

Luka (Verušičky), hroby.jpg

 

[Synagoga] Zdroj C)

z doby po r. 1842, zdevastována nacisty, zbořena po 1950

Luka - židovská synagoga |

 

Židovský hřbitov Zdroj C)

rozvaliny hřbitova založeného snad v 17. století se nacházejí asi 1 km na západ od obce. Dochovaly se pouze zbytky stavebních prvků a tři náhrobní kameny.

Židovský hřbitov v Lukách

 

Socha P.Marie Zdroj C)

na náměstí před kostelem barokní z let 1730–1740 nedávno renovovaný.

Luka (Verušičky), mariánský sloup.jpg 

 

Pomník obětem  Zdroj C)

1. světové války – na malém prostranství u špice kostela nad místní návsí.

Luka (Verušičky), pomník (1).jpg

 

Hrob Rudoarmějců  Zdroj C)

Na hřbitově

Luka (Verušičky), hrob.jpg

 

Erb  Zdroj C)

Nad vchodem kostela

 

[Ghetto] Zdroj C)

stávalo ve východní části obce. Většina jeho domů byla zbořena v 50. až 80. letech 20. století.

 

[Tvrz]  Zdroj C)

 stavba středověkého původu, zanikla po třicetileté válce. Není známo, kde stála (snad v areálu dvora při zámku).

 

Zámek  Zdroj C)

raně barokní zámek postavili kolem roku 1660 Libštejnští z Kolovrat náhradou za zaniklou tvrz, později byl několikrát upravován. Architektonicky hodnotná trojkřídlá patrová budova s malým čtvercovým dvorem, jižní křídlo je na západní a východní straně ukončeno bohatými štíty. Zámek, později využívaný jako škola, je ve velmi špatném stavebním stavu.

Luka - zámek |

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žlutice, s.o. Bochov

1961 Okres Karlovy Vary

Část Věrušiček

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zpráva o vsi se vztahuje k roku 1239

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

532 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (20.7.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.7.2016