Kód CZ

Činov

(Šenov, Schönau)

[Kostel sv. Martina] Zdroj C) Zdroj D)

1776 byl na vyvýšenině nad vesnicí. V roce 1896 byl kostel renovován karlovarským malířem Maxem Eberlem

Činov - kostel sv. Martina | kostel sv. Martina v Činově v roce 1926

 

[Kaple]  Zdroj C) Zdroj D)

Pozdně gotická dřevěná kaple byla postavena na počátku 16. století podle na malé vyvýšenině na horním severozápadním okraji   Po výstavbě nového kostela sv. Martina v roce 1776 byla kaple přeměněna na márnici

 

[Kaplička]  Zdroj C) Zdroj D)

Roku 1856 byla na nedaleké louce postavena kaplička s obrazem Anny a Jana. Kapli nechali zřídit v roce 1856 manželé Franz Josef a Anna Schöttnerovi z usedlosti čp. 13 na okraji lesa při cestě na nedaleké louce severovýchodně od obce, o kapli pečoval tehdejší vlastník usedlostí čp. 13 Karl Grimm

 

[Kaplička]  Zdroj D)

Kamenná kaple z doby před rokem 1842, nazývaná Höpperbirlova kaple, stávala ve stráni nad novým rybníkem nedaleko bývalé cesty do Žalmanova jihozápadně

 

[Smírčí kříž]  Zdroj D)

nazývaný Švédský kříž, stával za hřbitovem nedaleko kostela sv. Martina opřený o zídku u bývalé úvozové cesty do Andělské Hory na západním okraji

Činov - smírčí kříž |

 

[Smírčí kříž]  Zdroj D)

neznámého stáří stával při cestě od bývalého kostela sv. Martina přes vrch Podkova do vsi Lučiny severně od obce

Činov - smírčí kříž |

 

[Smírčí kámen]  Zdroj D)

stával na východní straně hřebenové lesní cesty, která stoupá od bývalého mlýna a vede po hřebeni nad Dubinským potokem mezi dnes částečně zaniklou vsí Činov (Schönau) a Stichlovým mlýnem asi 15 m severně od rozcestí. Originál zmizel 2008, o rok později osazena kopie

Činov - křížový kámen |

 

[Památník padlým]  Zdroj D)

obětem 1. světové války z roku 1921 od sochaře Petera Wolffa z Andělské Hory bývala instalována v interiéru kostela sv. Martina na hřbitově na severozápadním okraji  obce

Činov - pamětní deska obětem 1. světové války |

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žlutice, s.o. Bochov

1961 Okres Karlovy Vary

VVP Hradiště

2016 Část Doupovského Hradiště (Lučina)

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První zmínka je ze 14. století v souvislosti s pověřením rychtáře Pesolda z Hartmannsgrünu vymýtit les jižně od Šemnice a založit tam ves Schönau

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

509 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2016

 

2

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (21.7.2016)

D) pamatkyaprirodakarlovarska.cz (21.7.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2016