Kód CZ

Mladé Buky

(Jungbuch)

Osada: Bystřice, Dolní Sejfy, Kalná Voda 

Kostel sv.Kateřiny

Pův.kaple 1599, rozšířena 1787

 

 

Zvonice

1599, upravena barokně

 

 

Fara

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Po.pol.18.stol.

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Trutnov s.o. Trutnov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

3926 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

Kód CZ

Bystřice

(Klinge)

 

 

Kód CZ

Dolní Sejfy

(Thalseifen)

 

 

Kód CZ

Kalná Voda

(Trübenwasser)

 

 

3 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.3.2013