Kód CZ

Markoušovice

(Markausch)

Kostel sv.Jana Křtitele Zdroj 2)

1771-78. Je to jednolodní kostel s půlkruhovým presbytářem a věží na západní straně. Na hlavním oltáři je Pacákovo dřevěné sousoší z roku 1730, oltářní obraz křest Kristův je od trutnovského malíře I. Russa. Kříž z roku 1811 s reliéfy na soklu.

Markoušovice kostel sv. Jana Křtitele.jpg

 

Fara

 

Kaple  Zdroj 2)

Po 1737

 

Socha Josefa II. Zdroj C)

Litinová, před čp.95, který zde přenocoval v čp.1. v roce 1771, když se zde seznamoval s následky katastrofální neúrody. stávala před zdejší školou a nyní je umístěna v zahrádce domku čp. 95 na horním konci obce

 

Památník padlým

Na horním konci obce

 

Usedlost č.p.1 - Šolcovna Zdroj C)

asi z roku 1574, bývalá „šulcovna“, v roce 1771 (za katastrofální neúrody) zde přenocoval císař Josef II.

Markoušovice venkovská usedlost.jpg

 

Dům č.p 32

 

Dům č.p 104

 

Dům č.p 105

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Trutnov s.o. Trutnov

1961 Okres Trutnov

Část Velkých Svatoňovic

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1542

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

433 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (17.3.2017)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.3.2017

Předchozí editace: 17.3.2013