Kód CZ

Dolní Malá Úpa

(Nieder Kleinaupa)

Osada:

Kostel sv.Petra a Pavla

1788-99, vyhořel 1806

 

 

Kaple sv.Vavřince

Na Sněžce, 1665-81, nově postavena 1854

 

 

Fara

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1859

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Trutnov s.o. Maršov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

482 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

3 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.3.2013