Kód CZ

Chvaleč

(Qualisch)

Osada:

Kostel sv.Jakuba st.

1708, na místě staršího, upraven 1770

 

 

Fara

 

 

Socha sv.Jakuba st.

Na průčelí kostela

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Trutnov s.o. Trutnov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1116 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

2 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.3.2013