Kód CZ

Žebráky

(Petlarn)

Osada: Žebrácký Žďár  

Kostel sv.Anny

Již v roce 1658 tu stála dřevěná kaple, kterou nahradila stavba kostela založeného v roce 1660 majitelkou Pořejova Veronikou Alsterovou. Ke kostelu, jehož stavba byla dokončena teprve v roce 1673, dal František Ignác Wunschwitz dostavět ve 20. letech 18. století boční kaple. Za josefínských reforem byl svatostánek zrušen a zařízení rozvezeno do okolních svatyní. Znovuobnoven byl v roce 1811. Raritou svatyně se stalo sousoší Poslední večeře Páně, instalované v pravé boční kapli.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_F/uJWpA.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Židovský hřbitov

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_M/wjwTcW.jpeg?fl=res,667,500,1

 

 

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Tachov, s.o.Tachov

1961 Okres Tachov

2003 Pověřený městský úřad

 Část Hošťky

 

Historie obce

 První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1548

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

704 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

Kód CZ

Žebrácký Žďár

(Petlarnbrand)

 

 

 

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.1.2021