Kód CZ

Tachov

(Tachau)

Osada: Bíletín, Světce

Připojené: Malý Rapotín, Mýto, Oldřichov, Velký Rapotín, Vilémov, Vítkov

Kostel Nanebevzetí P.Marie (arciděkanský)

Raně gotický, několikrát pozdněgoticky obnoven, regotizován 1904-5, 1945 poškozen bombardováním, opraven jen částečně, 1963 shořela střecha

 

 

Kostel sv.Václava

Hřbitovní, , dnes sbor církve československé, 13.stol., 1786 zrušen, 1802 koupen pro rodinnou hrobku Windischgrätzů

 

 

Fara

 

 

[Karmelitánský klášter]

založen 1351 Karlem IV., 1427 zpustošen husity, obnoven v 15.stol., zbytky stavby ještě 1846, pod hradem na místě domů čp.4-8

 

 

[Kostel sv.Anny]

špitální, v předhusitské době, poničen 1647, zcela zanikl 1877

 

 

Františkánský klášter

Založen na místě špitálu, zrušen 1950, muzeum

 

 

Kostel sv.Máří Magdaleny (františkánský)

1689-94 přestavěn, celkově přestavěn 1749-50, 1945 poškozen bombardováním, zřítila se věž, 1949 obnoven bez věže, zrušen 1963

 

 

Kostel sv.Volfganga

1616, zrušen 1786, 1792 prodán a upraven pozdně barokně na sýpku

 

 

Židovský hřbitov

Za františkánským klášterem, 1615

 

 

Výklenková kaplička

U brány mezi zámkem a městem, barokní, 1720

 

 
Mariánský sloup

Barokní, 1733, trojboký se sochami sv.Václava, sv.Josefa a sv.Floriána

 

 

Boží muka

1522, v severozápadní části města

 

 

Boží muka

S reliéfy, 17.stol., v parku při cestě k nádraží

 

 

Reliéf Kalvárie

Kamenný na čp.226, 1640

 

 

Kašna

Na náměstí, pozdně empírová

 

 

Smírčí kříž

v parku při cestě k nádraží

 

 

Zámek

Hrad doložen již v 1.pol.12.stol., obnoven 1126, 1664 přestavěn na zámek, 178-99 obnoven po požáru, pouze 2 křídla s mansardovou střechou

 

 

Zámecká vrátnice

Pozdně barokní, u stoupající cesty k zámeckému parku

 

 

Hradby

Z velké části dochovány, 1347, pův.dvojité

 

 

Dolní brána

Jihovýchodně od náměstí, zbořena ve 2.pol.19.stol., zachována bašta

 

 

[Špitál]

založen s kostelem sv.Anny před 1400

 

 

Dům čp.59-Česká hospoda

Na náměstí, patrový

 

 

Kino

Neoempírové 20.stol.

 

 

Dům čp.116

Na náměstí, patrový s hrázděným štítem

 

 

Dům čp.117

Na náměstí, patrový s renesančním štítem, gotický portál vybourán po 1950

 

 

Dům čp.118

Na náměstí, patrový s renesančním štítem, gotický portál vybourán po 1950

 

 

Dům čp.119-Osvěta

Na náměstí, s neorománským průčelím

 

 

Dům čp.120

Na náměstí, dvoupatrový s pův.gotickými prostorami

 

 

Dům čp.8

Neorománský, na místě karmelitánského kláštera

 

 

Dům čp.500

Patrový s pozdně barokní fasádou

 

 

Dům čp.477

Patrový nárožní pozdně barokní  s mansardovou střechou

 

 

Husmanův mlýn

Při silnici ke Světcům, čp.308, 1645 s vysokým i pozdně renesančními štíty a znakem

 

 

Dvorec

Při kostele sv.Volfganga, empírový

 

 

Anglický park

Za zámkem

 

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Tachov, s.o.Tachov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Důležité pohraniční město zvané Klíč království, 1945 byl bombardován a poté vzniklo ještě mnoho proluk demolicemi

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

6697 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

 

Kód CZ

Biletín

(Büleding)

 

 

Kód CZ

Světce

(Heiligen)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.3.2015