Kód CZ

Staré Sedliště

Kostel sv.Prokopa a Oldřicha

Před 1384, obnoven barokně 1717-19

 

 

[Kaple sv.Osvalda]

Ve středu obce, barokní, pol.18.stol., centrální osmiboká, zbořena 1959

 

 

Fara

Barokní, 18.stol., patrová s mansardovou střechou

 

 
Socha sv.Jana Nepomuckého

Na návsi, poč.18.stol., kopie sochy z Karlova mostu v Praze

 

 

Boží muka

Při silnici k nádraží, 16.stol.

 

 

Zámek

Barokní, 1706, patro a mansardová střecha upravena na konci 18.stol., interiéry v patře zničeny

 

 

Hospodářský dvůr

Se stájemi, jako součást zámku

 

 

Zahrada

U zámku, barokní

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Tachov

1961 Okres Tachov

2003 Pověřený městský úřad

 

 

Historie obce

Velmi staré sídliště

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

6697 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82