Kód CZ

Halže

(Hals)

Připojené: Branka, Horní Výšina, Svobodka

Kostel sv.Jana a Pavla

Pozdně barokní, 1801, věž 1855

 

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

Na vršku jižně od obce, 18.stol. barokní

 

 

Kaple sv.Kříže

S hrobkou rodu Lanwehrů, neogotická 1888

 

 

Fara

 

 
Boží muka

Při silnici do Svobodky, 1.pol.19.stol.

 

 

[Zámek]

barokní, 18.stol., přestavěn neorenesančně 1873 a 1906, 1950 vyhořel a byl zbořen

 

 

Hospodářský dvůr

U zámku

 

 

Altán

V parku, 1873

 

 

Anglický park

Při zámku s alejí

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Tachov

1961 Okres Tachov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

793

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 33

 

2009

21

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

8 – 0 - 0

Jaromír Lenoch © Aktualizace 4.3.2015