Kód CZ

Bor

(Haid)

Osada: Boreček

Připojené obce a osady: Bezděkov, Boječnice, Borovany, Čečkovice, Damnov, Doly, Hlupenov, Holostřevy, Kosov, Kurojedy, Lhota, Lužná, Málkovice, Malovice, Muckov, Nová Hospoda, Nový Dvůr, Ostrov, Skviřín, Velká Ves, Vysočany

Kostel sv.Mikuláše Zdroj  C)

1384, souč.vystavěn 1737-46. byl založen současně s městem, prvně je zmiňován roku 1282. V roce 1526 byla dostavěna mohutná hranolová věž s ochozem. Starý vyhořelý kostel byl zbořen v roce 1738 a na jeho místě byl vystavěn mezi lety 1739 a 1750 nový barokní kostel. Poslední opravy kostela byly zahájeny roku 1990, při nich získala věž novou báň krytou měděným plechem. Opraveny byly rovněž fasády a zahájeny opravy fresek v interiéru kostela. V současnosti probíhají opravy fresek a restaurování hlavního oltáře. Interiér kostela zdobí nástěnné malby z druhé poloviny 18. století. Hlavní oltář vyhotovil rodák z nedaleké Stráže sochař Johann Christoph Artschlag.

poprvé zmíněna již na konci 13. století, která byla ve 14. a 16. století přestavována. V polovině 17. století kostel zcela vyhořel a později byl nahrazen barokní stavbou z let 1739 a 1750, v této podobě se dochoval dodnes. Autorem projektu výstavby byl plzeňský architekt Jakub Auguston.

Výstavba nového kostela byla realizována přičiněním borského faráře Josefa Schmidta. Kostel byl benedikován 6. prosince 1749 tachovským děkanem J. M. Kniradlem a vysvěcen 20. října 1904 pražským arcibiskupem Lvem kardinálem Skrbenským z Hříště. jednolodní kostel s postranní sakristií a oratoří v patře. Hranolová kostelní věž s ochozem na jižní straně kostela je pozůstatkem pozdně gotické stavby.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Bor_kostel_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1e.jpg/800px-Bor_kostel_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1e.jpg Kostel sv Mikulase Bor u Tachova 04.jpg

 

Zámecká kaple sv.Vavřince

1384,  souč. po 1500

Zamek Bor u Tachova 04.jpg

 

Fara

File:Bor stará fara.jpg

 

Kaple sv,Jana Křtitele  Zdroj  C)

1.pol.15.stol., špitální. po 1945 sbor církve československé Při výstavbě špitálu byla kaple obnovena, získala sklípkovou klenbu ve tvaru hvězdice, která je dochována dodnes. V kapli je löwensteinská hrobka a několik historických náhrobků, nejstarší z nich pochází ze 16. Století

File:Bor špitál s kaplí sv. Jana Křtitele.jpg

 

Kostel sv.Wolfganga

Hřbitovní, barokní, 1705-20, zrušen, sýpka

 

Loreta  Zdroj  C)

Naproti zámku, raně barokní, 25.5.1685, opravena kol.1870, chátrající, čtyři křídla ambitů s loretánskou kaplí uprostřed. Na křižovatce naproti zámecké věži stojí loreta, která byla založena roku 1668 majitelkou panství Isabelou von Götzen roz. Trčkovou z Lípy a jejím manželem. Koncem 18. století zájem o borské poutní místo upadá, kolem poloviny 19. století je uváděna jako pustá. Teprve kněz Andreas Riedl vrátil loretě v průběhu 19. století její původní slávu a obnovil i poutě k borské černé madoně. 2. května 1945 byla loreta poničena při ostřelování Boru americkou armádou. K obnovení poutí došlo až po sametové revoluci a první novodobá pouť se konala 8. září 1991. Dnes je borská pouť opět hojně navštěvována místními usedlíky i bývalými rodáky z Německa. V roce 1994 přispěl stát na obnovu lorety částkou přes půl milionu korun a nadále je počítáno s postupnou renovací objektu.

File:Loreta Bor.jpg

 

Klášter Zdroj 2)

Související s loretou, po 1945 Státní statek, barokní

 
Socha P.Marie Zdroj 2)

Na radnici, 1841

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Radnice_v_Boru_u_Tachova.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Radnice_v_Boru_u_Tachova.jpg

 

Socha Kalvárie Zdroj 2)

1872, na jeskyňce na západní straně zámecké zahrady

 

Socha P.Marie Zdroj 2)

Ve štítě školy, kol.1880

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

Ve štítě čp.230

 

Socha P.Marie Immaculaty Zdroj 2)

Před farním kostelem, barokní, na soklu 1818

Bor socha p. Marie.jpg File:Socha P Marie Bor u Tachova.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

Na mostě k zámku, J.Brokof, kol.1700 Plzeňská ul.

File:Sv Jan Nepomucky Bor u Tachova.jpg Bor sv. Jan Nepomucký.jpg

 

Socha

Ve výklenku průčelí kostela

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Kostel_v_Boru_u_Tachova.JPG

 

Socha

Ve výklenku průčelí kostela

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Kostel_v_Boru_u_Tachova.JPG

 

Socha

Ve výklenku průčelí kostela

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Kostel_v_Boru_u_Tachova.JPG

 

Kamenný kříž Zdroj 2)

Pol.19.stol.při silnici k Dolům

 

Boží muka Zdroj 2)

16.stol.při silnici k Dolům

 

Kámen s reliéfem aliančních erbů Zdroj 2)

1662, před Kalvárií v zámeckém parku

 

Erb

Na průčelí č.p.286 na náměstí

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Bor_286.jpg

 

Erb

Na průčelí radnice

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Radnice_v_Boru_u_Tachova.jpg

 

Erb

Na zámku

Zamek Bor u Tachova 09.jpg

 

Erbovní deska

Na zámku, v okenním parapetu

Zamek Bor u Tachova 10.jpg

 

Erbovní deska

Na zámku, v okenním parapetu

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Zamek_Bor_u_Tachova_08.jpg

 

Erbovní deska

Na zámku, v okenním parapetu

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Zamek_Bor_u_Tachova_08.jpg

 

Smírčí kámen

U zámku

Zamek Bor u Tachova 11.jpg

 

Smírčí kříž

U zámku

Zamek Bor u Tachova 11.jpg

 

Zámek  Zdroj  C)

1263, pův.vodní hrad počátkem 16.stol.důkladně přestavěn pozdně goticky do dnešní podoby, po 1720 upraven barokně, koncem 19.stol.částečně regotizován, po 1945 poškozen, a proměněn na Okresní stavební podnik, internát, školu a byty. dnes v pseudogotickém slohu, stojí na místě původního pozdně gotického vodního hradu snad z poloviny 13. století, z něhož se do dnešních dnů dochovala bílá válcová věž. Svou současnou podobu v romanticky historizujícím slohu zámek získal v 19. století. Součástí zámku, respektive bývalého hradu, je kaple svatého Vavřince z roku 1362 s pozdější sklípkovou klenbou a renesanční výmalbou.

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Z%C3%A1mek_Bor_z_jihu.jpg/1280px-Z%C3%A1mek_Bor_z_jihu.jpg

 

Špitál Zdroj 2)

Proti hradu, znovu zřízen kol.1500, později klášter, po 1945 byty, upraven neogoticky kol.1860. vystavěný při křižovatce naproti zámku, byl vybudován z podnětu Jindřicha ze Švamberka kolem roku 1515. Jeho součástí se stala i původem starší stavba kaple sv. Jana Křtitele.. K budově kaple přiléhá objekt bývalého špitálu, později využívaného jako klášter.

File:Bor špitál s kaplí sv. Jana Křtitele.jpg

 

Hradby Zdroj 2)

Brány zbořeny v 19.stol., zbytky hradeb na severní části města a za špitálem s baštami a příkopem

 

Radnice Zdroj 2)

Barokní, pův.17.stol., přestavěna po požáru 1726, 2.patro po požáru 1841

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Bor_1_radnice.jpg/800px-Bor_1_radnice.jpg

 

Škola Zdroj 2)

Proti špitálu, neogotická, 1870-80

 

Dům čp.230 Zdroj 2)

Za špitálem, pozdně barokní, kol.1800, přízemní s mansardovou střechou

 

Dům čp.286

Náměstí

File:Bor 286.jpg

 

Sýpka Zdroj 2)

Patřící ke klášteru u lorety, po 1945 byty, pozdně klasicistní 1.pol.19.stol.

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Tachov, s.o.Přimda

1961 Okres Tachov

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Bor

Historie obce

1992 MPZ

U hradu založeno město, patrové domy kolem náměstí, mnohé zbořeny po 1945 a nahrazeny novou typizovanou výstavbou. Poprvé je Bor písemně připomínán v roce 1263 (Hayda). Později bývá zmiňován jako Hayd, pak Haid.

Pod správou šlechty pánů ze Švamberka, Götzenu i Löwensteinů ve městě vzkvétaly řemesla a obchod. Stává se centrem obchodu nejen díky své poloze na rozhraní Čech a Německa na cestě založené Karlem IV., ale těží i z blízkosti spousty malých vesniček odkázaných na zemědělskou výrobu. V období středověku město kvete, na náměstí se pořádají dobytčí trhy a počtem hostinců nemůže žádné město v okolí konkurovat. Město bohužel utrpělo četné šrámy na architektuře na konci druhé světové války při ostřelování americkou armádou, přesto se zachovalo natolik, že mohlo být roku 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou.

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

Boreček

(Wandermühle)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.3.2017

Předchozí editace: 3.3.2015