Kód CZ

Zvoleněves

Osada: Osluchov

Kostel sv.Martina

Pův.gotický rozšířen 1745

 

 

Kaple Nanebevzetí P.Marie

Hřbitovní, hřestavěna 1810 na hospodářskou budovu

 

 

Fara

 

 

Socha P.Marie Bolestné

 

 

Zámek

1818 na místě tvrze

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Slaný, s.o.Slaný

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1388

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Kód CZ

Osluchov

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 27.8.2013