Kód CZ 16748

Třtice

Kostel sv.Mikuláše Zdroj 2) Zdroj C)

Přestavěn po 1725 asi F.I.Preem, upraven 1870. Původně gotická stavba zasvěcena patrně sv. Václavovi, což by mohl dokazovat záhadný, dosud ne uspokojivě rozluštěný nápis na kameni ve zdi kostela na východní straně za kněžištěm. Ve druhé čtvrtině 18. století prošel chrám významnou barokní přestavbou podle návrhu architekta F. I. Prée. V době kolem roku 1840 byl kostel upraven do dnešní podoby. Stavba je jednolodní, sklenutá valenou klenbou s lunetami, čtvercové kněžiště je plochostropé. Kostelní věž, zakončená cibulovitou bání, skrývá vinou válečných rekvizic už jen jediný zvon ze čtyř – zvon Svaté Trojice z dílny rakovnického mistra Flemmika z roku 1607. Hlavní oltář z roku 1881 namaloval Z. J. Bernard. Roku 1875 byla na postranní oltář přivezena socha Panny Marie z pražského kostela sv. Maří Magdaleny na Malé Straně v Karmelitské ulici. Unikátní cínová křtitelnice patří dnes k expozici hradního muzea na Křivoklátě.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/T%C5%99tice_kostel_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1e_%C4%8Delo_2.JPG/800px-T%C5%99tice_kostel_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1e_%C4%8Delo_2.JPG https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/T%C5%99tice_kostel_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1e_1.JPG/1024px-T%C5%99tice_kostel_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1e_1.JPG

 

Památník padlým Zdroj C)

Pomník 27 vojákům z obce padlým v první světové válce byl odhalen 21. května 1923 u Lípy svobody, zasazené 3. listopadu 1918. Autorem je kamenosochař Ťoupalík ze Mšece. Na pomník obětem války přibyla bílá mramorová deska se jmény padlých a umučených za druhé světové války.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/T%C5%99tice_n%C3%A1ves_pomn%C3%ADk_2.JPG/800px-T%C5%99tice_n%C3%A1ves_pomn%C3%ADk_2.JPG

 

Rumpálová roubená studna Zdroj C)

...

Třtice studna (Duras).jpg

 

Tvrz Zdroj C)

...

 

Stará škola Zdroj A)

Č.p.4, zakostelem

http://nd05.jxs.cz/709/990/79950da204_85786847_v1.jpg?1337581959

 

Usedlost Zdroj C)

Vožechův hostinec

Třtice 2 (Duras).jpg

 

Dům č.p.20 Zdroj A)

Poštovi

http://nd05.jxs.cz/065/128/306446ad69_85786857_o2.jpg?1337581989 

 

Dům č.p.59 Zdroj A)

Růžičkovi

http://nd05.jxs.cz/491/011/502dd708ea_85786861_v1.jpg?1337581999 

 

[Dům č.p.93] Zdroj A)

Zárubovic hostinec

 

Dům Zdroj C)

...

Třtice 1 (Duras).jpg

 

Dům Zdroj A)

...

 

Stodola Zdroj C)

...

Třtice stodola (Duras).jpg

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Slaný, s.o.Nové Strašecí

1961 Okres Rakovník

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Třtice

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 715

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Stav: 12 - 11 - 0

Stav: 1 - 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.11.2017

Předchozí editace: 27.8.2013