Kód CZ

Třebusice

Připojené: Holousy

Kaplička

Se zvoničkou, 19.stol.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/T%C5%99ebusice%2C_kapli%C4%8Dka.jpg/800px-T%C5%99ebusice%2C_kapli%C4%8Dka.jpg

 

Busta

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_I/ChPJ5e.mpo?fl=res,667,500,1

 

Usedlost

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/T%C5%99ebusice%2C_firma_Chmel.jpg/1280px-T%C5%99ebusice%2C_firma_Chmel.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Slaný, s.o.Slaný

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 První věrohodná písemná zmínka o obci pochází z let 1227 či 1228, kdy se ze dvorců v Třebusicích (Trebusicih) zmiňuje příjem kláštera sv. Jiří na Pražském hradě

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

602 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

3 – 3 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.11.2020