Kód CZ 15306

Stochov

Osada: Slovanka

Připojeny: Čelechovice, Honice

Kostel sv.Václava Zdroj 2)

Barokně přestavěn 1744 K.I.Diezenhofer. Původní kostel byl vybudován ve 14. století v gotickém slohu. Roku 1744 byl barokně přebudován podle plánů, jejichž autorem byl zřejmě Kilián Ignác Dientzenhofer. Z této doby také pochází barokní loď. V roce 1832 přibyla na západním průčelí kostela empírová věž.

Mobiliář kostela je převážně barokní. V interiéru kostela se rovněž nachází figurální náhrobník z roku 1563. Autorem oltáře s vyobrazením sv. Václava z konce 18. století je malíř I. Chládek.

Stochov kostel sv. Václava 1.jpg 

 

Fara

Vedle kostela

 

Socha sv.Václava  Zdroj 2)

1887, pod dubem

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Stochov_socha_sv._V%C3%A1clava_1.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Stochov_socha_sv._V%C3%A1clava_1.jpg

 

Železný kříž  Zdroj C)

Před kostelem

Stochov, dům a kříž.JPG

 

Reliéf  Zdroj C)

Socialistický realismus z doby výstavby sídliště pro horníky

Stochov, náměstí, Městský úřad, reliéf.JPG

 

Památník obětem 1938-45  Zdroj C)

...

Stochov, pomník.jpg

 

Dům č.p.13  Zdroj C)

Se zbytky empírové fasády

Stochov dům.jpg

 

Dům č.p.17

...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Stochov_d%C5%AFm_%C4%8D._17.jpg/1024px-Stochov_d%C5%AFm_%C4%8D._17.jpg

 

Dům Zdroj C)

...

Stochov, dům a kříž.JPG

 

Svatováclavský dub  Zdroj C)

Podle pověstí se zde v roce 903 měl narodit svatý Václav, pověst dále uvádí, že jeho babička sv. Ludmila měla na návsi zasadit strom, který zde stojí dodnes

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Stochov_CZ_St_Wenceslas_Oak_0023.jpg/800px-Stochov_CZ_St_Wenceslas_Oak_0023.jpg

 

 

Zpět na okres

1591 Panství Smečno

1850 Politický okres Rakovník, s.o.Nové Strašecí

1868 Politický okres Slaný, s.o.Nové Strašecí

1961 Okres Kladno

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie města Zdroj C)

V Hájkově Kronice české se uvádí stochovský hrad jako sídlo již v roce 870, skutečná zmínka o Stochově je v kronikách zaznamenaná až z roku 1316. Roku 1591 koupil stochovské panství Jaroslav Bořita z Martinic a rodu Martiniců patřilo až do roku 1848. V 50. letech a 60. letech 20. století ve městě vyrostlo sídliště pro dělníky z dolu Tuchlovice. V roce 1967 byla obec povýšena na město.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 448

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

2017

5523

 

literatura a prameny

1)    Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)     Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

A) stochov.cz (10.11.2017)

C) cs.wikipedia.org (10.11.2017)

 

Kód CZ

Slovanka

 

Kód CZ

[Holubín]

 

 

Historie Zdroj A)

Ves zaniklá ve středověku

Stav: 10 - 10 - 0

Stav:2 - 0 - 0

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.11.2017

Předchozí editace: 27.8.2013